Banner

Sollicitant dagje op proef kan leiden tot arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd!

24 juni 2021 | Door:  Danielle Bunnik

Laat je ook weleens een sollicitant een dag proefdraaien op het werk? Zo krijg je als werkgever een indruk van hem of haar. En de sollicitant kan kijken of de functie en het bedrijf past. Maar wat zijn de arbeidsrechtelijke gevolgen van een dag proefdraaien? Telt die dag mee als arbeidsovereenkomst in de ketenregeling? Ja, zei de rechtbank onlangs. 

Met ingang van 1 januari 2020 is met de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) de ketenregeling gewijzigd. Drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd in een periode van maximaal drie jaar zijn het maximum. Deze periode is inclusief eventuele onderbrekingen van maximaal zes maanden. De cao kan afwijken van deze wettelijke regeling. In een aantal cao’s is bijvoorbeeld een maximale periode van twee jaar of een afwijkende regeling voor seizoenswerkers opgenomen.  

En een dagje proefdraaien? 

Maar wat als een sollicitant een paar uurtjes komt proefdraaien en je daarna een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd aangaat? Telt de proefdag dan mee in de keten van arbeidsovereenkomsten? De kantonrechter oordeelde in deze uitspraak dat de proefdag  gezien wordt als een arbeidsovereenkomst die meetelt in de keten. De overweging hiervoor is de definitie in artikel 7:610 lid 1 BW van een arbeidsovereenkomst: een overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten.  

Wanneer is het een arbeidsovereenkomst?

Er zijn dus drie criteria waaraan je moet voldoen: de verplichting tot het persoonlijk verrichten van arbeid, een gezagsverhouding en een verplichting tot het betalen van loon. Naar het oordeel van de kantonrechter is aan deze criteria voldaan. Daardoor telt de proefdag mee in de keten. De werknemer had namelijk drie uurtjes in de keuken meegewerkt en daarvoor betaald gekregen.  

Wel of geen arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Wees dus alert als je een sollicitant laat proefdraaien. Mogelijk ontstaat er een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze ene dag telt dan gelijk als één arbeidsovereenkomst. Je hebt er daarna dan nog maximaal twee voor bepaalde tijd tegoed. Let ten slotte ook op de maximale periode van drie jaar. De proefdag en een eventuele onderbreking tot de eerste arbeidsovereenkomst kunnen daarin meetellen.  

Medewerker op proef: vraag advies

Beoordeel vooraf wat de gevolgen zijn van een proefdag. Wil je hierover meer weten of andere mogelijkheden bespreken? Onze personeelsadviseurs kunnen je hierover adviseren. Neem gerust contact met ons op.  

Danielle Bunnik

Danielle Bunnik

Juridisch adviseur

088 2531129 | dbunnik@alfa.nl


Meer over Danielle