Banner

Oproepkrachten krijgen per 1 augustus 2022 meer rechten

27 juli 2022 | Door:  Danielle Dolhain - Bunnik

Op 1 augustus treedt de nieuwe wetgeving in werking die door Nederland moet worden geïmplementeerd op grond van een Europese Richtlijn. Een van de verplichtingen op grond van deze richtlijn is dat het voor een werknemer meer voorspelbaar moet worden wanneer hij een oproep om te komen werken kan verwachten.

Aanpassing contracten

Heb je werknemers met een nulurencontract of een min-maxcontract dan zul je de arbeidsovereenkomst voortaan moeten verduidelijken. In de arbeidsovereenkomst moet worden opgenomen dát er sprake is van een variabel arbeidspatroon, op welke dagen en tijdstippen de oproepkracht beschikbaar moet zijn om werkzaamheden te verrichten en hoever van tevoren er kan worden opgeroepen.

Voor min-maxcontracten geldt verder nog dat in de arbeidsovereenkomst moet worden vermeld wat het aantal gewaarborgde uren is en wat het loon is voor de uren boven de gewaarborgde uren.

Wordt de werknemer buiten de overeengekomen dagen en tijdstippen opgeroepen, dan kan hij of zij weigeren om te komen werken. Overigens betekent het vastleggen van beschikbaarheid niet dat er ook automatisch recht op loon ontstaat. Dat ontstaat pas als er feitelijk werkzaamheden worden verricht.

Voor alle bestaande contracten geldt dat bovenstaande informatie binnen een maand na een verzoek van de werknemer daartoe verstrekt moet worden. Je hoeft dus niet alle contracten nu te herzien.

Voorspelbaar werkpatroon

Na 26 weken kan een werknemer met een niet voorspelbaar werkpatroon een verzoek aan jou als werkgever doen om meer voorspelbare arbeidstijden. Je moet hier binnen drie maanden (Let op: Bij werkgevers met tien of meer werknemers geldt een termijn van één maand!) schriftelijk én gemotiveerd op reageren. Reageer je niet tijdig of reageer je niet gemotiveerd, dan wordt het verzoek van jouw werknemer geacht te zijn ingewilligd.

Wat kan Alfa voor je doen?

Om als werkgever te kunnen voldoen aan de verplichting is het belangrijk om de (model)arbeidsovereenkomst voor nieuwe werknemers aan te passen volgens de nieuwe wetgeving. Wil je hulp bij het beoordelen van je arbeidsovereenkomst? Neem dan contact op met één van onze personeelsadviseurs. Zij bespreken wat in jouw situatie moet gebeuren.

Danielle Dolhain - Bunnik

Danielle Dolhain - Bunnik

Juridisch adviseur

088 2531129 | dbunnik@alfa.nl


Meer over Danielle