Banner

GLB-eis 4 procent niet-productief: geen algehele vrijstelling, wel meer invulmogelijkheden

6 maart 2024 | Door:  Maaike Groot

De verplichting vanuit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) om 4 procent van je bouwland niet-productief te laten, bekend als GLMC 8, is vanaf 2024 van kracht. Wel is er extra manier om invulling te geven aan deze plicht. De minister heeft onlangs besloten gebruik te maken van een uitzonderingsmogelijkheid (derogatie).

Om in aanmerking te komen voor betalingen uit het Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) heb je te maken met uiteenlopende normen en eisen. Eén van die normen is 4 procent niet-productief bouwland.  bedrijven met meer dan 75 procent grasland of biologische bedrijven met maximaal 10 hectare bouwland zijn standaard vrijgesteld. Door de oorlog in Oekraïne gold in 2023 een algehele vrijstelling. Om tegemoet te komen aan moeilijkheden en onzekerheden waar landbouwers in de EU momenteel mee worden geconfronteerd, biedt de Europese Commissie dit jaar een extra optie om te voldoen aan de verplichting tot het aanhouden van niet-productief areaal.

Extra mogelijkheden

Normaal gesproken zijn er 3 manieren hoe je je niet-productief landbouw invult:

Dit jaar kun je kiezen voor een extra mogelijkheid: 4 procent van het bouwland wordt ingevuld met braak, stikstofbindende gewassen, vanggewassen of een combinatie hiervan. Een voorwaarde is dat geen gebruik gemaakt mag worden van gewasbeschermingsmiddelen.

Aandachtspunten

Bij de invulling van de 4 procent niet-productief bouwland zijn nog een paar zaken van belang. Vorig jaar gold voor de oppervlakte van alle sloten een weegfactor 2. Vanaf dit jaar tellen alleen sloten aan een beheerde rand dubbel, en hebben gewone sloten een weegfactor 1. Verder is het goed om te weten dat opgegeven niet-productief bouwland niet meetelt voor de mestplaatsingsruimte.

Via de Gecombineerde opgave geef je gegevens op voor de invulling van GLMC 8. Het is nu nog niet mogelijk om de extra, vierde optie aan te geven. RVO is bezig om de Gecombineerde opgave hierop aan te passen, en verwacht dat dit eind april klaar is. Het advies van RVO is om niet te wachten met het indienen van de opgave. Wil je gebruik maken van de derogatie op GLMC 8? Kies dan bij het onderdeel Grond in de Gecombineerde opgave voor de optie ‘Ik laat minimaal 3 procent van mijn bouwland niet-productief. Dit vul ik aan tot 7 procent met stikstofbindende gewassen.’ 

Alfa helpt

De gecombineerde opgave kan weer worden ingediend van 1 maart tot en met 15 mei, hulp nodig? Vraag dan je Alfa adviseur in jouw regio. We helpen je graag verder!

Maaike Groot

Maaike Groot

Bedrijfskundig adviseur

088 253 2147 | mgroot@alfa.nl


Meer over Maaike