Banner

Subsidieregeling ‘Vestigingssteun’ jonge landbouwers in voorjaar 2024 verwacht

5 december 2023 | Door:  Marit van de Bunt - Willemse

Sta jij als jonge landbouwer voor een bedrijfsovername van het gehele of een gedeelte van het agrarische bedrijf? Dan kun je in aanmerking komen voor vestigingssteun voor jonge landbouwers. Na eerder uitstel, wordt deze regeling naar verwachting in het voorjaar van 2024 opengesteld.

In het Nationaal Strategisch Plan (GLB-NSP) 2023-2027 is opgenomen dat er vestigingssteun beschikbaar komt voor jonge landbouwers. Deze regeling ondersteunt jonge boeren bij het starten of overnemen van een landbouwbedrijf. De vestigingssteun betreft een eenmalige uitkering. Aanvankelijk zou het gaan om een bedrag van 25.000 euro. Recent heeft demissionair minister Adema een forse verhoging van het budget aangekondigd.  Het precieze subsidiebedrag is nog niet bekend.

Voorwaarden

De precieze randvoorwaarden worden momenteel uitgewerkt, en bekend gemaakt als de regeling definitief wordt opengesteld.

Zeggenschap

Je neemt als jonge landbouwer geheel of gedeeltelijk een bedrijf over. Van de vereiste ‘doorslaggevende zeggenschap’ is sprake wanneer je het bedrijf als eenmanszaak voert, met meer dan 50 procent van het eigen vermogen deelneemt in een mts of vof, of meer dan 50 procent van de aandelen bezig bij een bv.  Als er sprake is van twee jonge landbouwers, dan geldt twee keer 25 procent. Voor de aanvraag is de bedrijfsovername (notarieel) vastgelegd en moet er een bedrijfsplan opgesteld zijn.

Voor overnames vanaf 1 januari 2023?

De regeling wordt volgens informatie van LNV zo spoedig mogelijk in 2024 opengesteld. Uitgangspunt is dat bedrijfsovernames vanaf 1 januari 2023 in aanmerking komen, of dat de aanvraag maximaal 12 maanden na de overname moet plaatsvinden. Dit is nog niet duidelijk. Je kunt als jonge landbouwer één keer steun krijgen per GLB-periode. Dit wordt afgetopt op één bedrijf. De verdeling van de steun is op volgorde van binnenkomst, tot het subsidieplafond is bereikt.

Heb je vragen over de vestigingssteun voor jonge landbouwers of wil je hier meer over weten? Neem dan gerust contact op met één van onze adviseurs in jouw regio. We helpen je graag verder!

Marit van de Bunt - Willemse

Marit van de Bunt - Willemse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531425 | mvdbunt@alfa.nl


Meer over Marit