Banner

Verzwaring instapeis en wijziging activiteit Weidegang zorgen in 2024 voor nieuwe puzzel GLB-ecoregeling

24 november 2023 | Door:  Tim Ruijs

Het weideseizoen op melkveebedrijven is ten einde. Nu de koeien weer op stal staan en de weidekalander is afgerond, is het tijd om de balans op te maken. Naast een premie vanuit de melkfabriek werd weidegang ook vanuit het Gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB) beloond als eco-activiteit. In 2024 wordt het lastiger om voor de eco-premie in aanmerking te komen.

2023: Verlengde weidegang goed toepasbaar

Melkveehouders die in 2023 hun melkkoeien van 1 juni tot en met 30 september minimaal 6 uur lieten weiden, behaalden op 4 van de 5 doelen punten met de eco-activiteit ‘Verlengde weidegang’. Om de deelname te stimuleren, werd  de instapeis voor de doelen ‘Landschap’ en ‘Biodiversiteit’ eenmalig verlaagd, waarbij in totaal 4,5 punt per hectare moest worden behaald. De verdeling van te behalen punten per doel is afhankelijk van de regiogroep.

2024: verzwaring instapeis en nieuwe voorwaarde weidegang

In 2024 is de instapeis verhoogd naar in totaal 5 punten per hectare, waarbij voor zowel Landschap als Biodiversiteit het aantal te behalen punten met 0,25 is verhoogd in beide regiogroepen.
Naast deze verzwaring van de instapeis zijn ook de voorwaarden voor de eco-activiteit Verlengde weidegang gewijzigd. Deelname aan een certificeringsschema is vanaf 2024 verplicht. Melkveehouders moeten kiezen voor minimaal 1.500 uren weiden (categorie 1) of minimaal 2.500 uur (categorie 2), een aanzienlijke verhoging ten opzichte van 2023. Ondanks deze aangescherpte voorwaarden blijven de punten en waarde in 2024 gelijk.


Instapeis eco-regeling 2024:


Met alleen Weidegang kom je er niet meer

Het wordt duidelijk dat met alleen de eco-activiteit Weidegang de benodigde punten niet meer automatisch worden behaald. Een voorbeeldbedrijf met 30 ha blijvend grasland, 9 ha tijdelijk grasland, 9 ha snijmais en 2 ha aan landschapselementen behaalde in 2023 voldoende punten voor de instapeis met de eco-activiteiten Langjarig grasland en Weidegang overdag. Echter, in 2024 levert hetzelfde bouwplan met eco-activiteiten Langjarig grasland en 1.500 uur Weidegang  niet meer voldoende punten op in Regio 1. Dit geeft aan dat er meer inspanning nodig is om aan de instapeis te voldoen.

Uitdagingen en oplossingsrichtingen

Afhankelijk van het bouwplan en de regio komen melkveehouders voor verschillende uitdagingen te staan. In Regio 1 is het behalen van voldoende punten voor Biodiversiteit een uitdaging, vooral wanneer1.500 uur Weidegang niet wordt toegepast. In Regio 2 spelen dezelfde uitdagingen, maar voegt het doel Landschap extra complexiteit toe.

Het aandeel Langjarig grasland is een graadmeter voor de uitdagingen. Een hoog aandeel blijvend grasland beperkt de uitdaging vooral tot Biodiversiteit, terwijl bedrijven met een laag aandeel blijvend grasland moeite hebben om het benodigde aantal punten op het doel Water te behalen. Voor sommige bedrijven is de teelt van een groenbemester verplicht, en wanneer deze tot 1 maart blijft staan, kan de eco-activiteit Groenbedekking worden toegepast. Dit levert de nodige punten voor de doelen Water, Landschap en Biodiversiteit.

Een andere manier om voldoende punten te verzamelen, is het telen van een rustgewas. Let hierbij wel op de het gewas staat op de eco-gewassenlijst 2024. Niet alle rustgewassen kunnen worden toegepast voor de eco-activiteit Rustgewas. Een mengsel van rustgewassen uitsluitend uit de lijst zijn toegestaan. Het telen van een rustgewas als eco-activiteit kan mogelijk in combinatie met de rustgewas-eis op zand- en lössgrond vanuit de mestregelgeving.

Tijdig keuzes maken

Het is raadzaam om tijdig de effecten van de verzwaring van de instapeis op jouw bedrijf in kaart te brengen, evenals de gevolgen van het mogelijk niet meer toepassen van de eco-activiteiten Weidegang. In het vroege voorjaar kun je nog keuzes maken over de verschillende teelten en de bijhorende eco-activiteiten.

Lees ook: Definitieve GLB-aanvraag: de deadline van 30 november is in zicht!

Tim Ruijs

Tim Ruijs

Bedrijfskundig adviseur

088 2531999 | truijs@alfa.nl


Meer over Tim