Banner

Eco-regeling Weidegang gewijzigd: nieuwe puzzel voor melkveehouders in GLB 2024

1 maart 2024 | Door:  Linda Koersen

Waar in 2023 het gros van de melkveehouders nog kon profiteren van de eco-regeling weidegang, wordt dat in 2024 wel anders. De eco-activiteit is namelijk gewijzigd, waardoor minder melkveehouders zullen deelnemen aan de eco-regeling. Belangrijk is dat je – voordat je start met weiden – je aanmeldt bij Qlip.

Eco-activiteit weidegang in 2023

In 2023 was de eco-activiteit verdeeld in twee afzonderlijke activiteiten. ‘Verlengde weidegang: overdag beweiding’ en ‘Verlengde weidegang: dag en nacht beweiding’. Hiervoor moesten de melkkoeien minimaal 6 uur per dag weiden bij overdag beweiding en minimaal 16 uur per dag bij dag en nachtbeweiding. Het beweiden moest minimaal plaats vinden in de periode van 1 juni tot en met 30 september. Hierbij was de melkveehouder enkel verplicht om een weidekalender bij te houden, waarbij de weidekalender van de melkfabriek voldoende was. In de praktijk konden de meeste melkveehouders hieraan voldoen, omdat de voorwaarden overeen kwamen met die van de weidepremie voor de melkfabriek. 

Weidegang in 2024: 1.500 of 2.500 uur

Echter gaat dit in 2024 veranderen. De eisen voor de eco-activiteit weidegang zijn een stuk zwaarder. De eco-activiteit weidegang is opnieuw verdeeld in twee afzonderlijke activiteiten: ‘Weidegang: minimaal 1.500 uur beweiding’ en ‘Weidegang: minimaal 2.500 uur beweiding’.

Bij de variant ‘minimaal 1.500 uur beweiding’ moet er, zoals de naam al zegt, 1.500 uur beweid worden. Daarnaast geldt een maximum van 5 melkgevende koeien per hectare beweide huiskavel. Bij de variant ‘minimaal 2.500 uur beweiding’ is het maximum aantal melkgevende koeien per hectare beweidbare huiskavel 2,5.

Tijdig aanmelden bij Qlip

In beide categorieën moet uiterlijk 15 mei gestart worden met weiden. De dagen dienen bij te worden gehouden door middel van een weidekalender. Daarnaast is het vanaf dit jaar verplicht om je voor de start van het weiden of uiterlijk 1 mei aan te melden bij Qlip, via de digitale aanmeldpagina. Vervolgens dien je een deelnameovereenkomst af te sluiten. Stichting Weidegang en Qlip zorgen voor de controle op de weidegang. Als je aan het eind van het weideseizoen hebt voldaan aan de voorwaarden wordt er door Qlip een verklaring afgegeven aan RVO.

Gevolgen voor de hoogte van de premie

Veel melkveehouders hebben in 2023 meegedaan met de eco-regeling Verlengde weidegang, omdat zij zonder al te veel inspanningen konden voldoen aan de voorwaarden. Dit hielp de melkveehouders om te voldoen aan de instapseis (brons) of hoger te komen in categorie zilver of goud. In 2024 zal dit anders zijn. De punten van de eco-regeling weidegang zullen door veel melkveehouders gemist worden.

Het is daarom van belang om te kijken hoe je in 2024 premie kan behalen. Hier kan jouw Alfa-adviseur je bij helpen. Ook voor vragen over het aanmelden van de vernieuwde eco-regeling weidegang kun je bij jouw Alfa-adviseur terecht.

Meer lezen over het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)? Ga naar onze pagina met het overzicht van alle actualiteiten: Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) 

Linda Koersen

Linda Koersen

Bedrijfskundig adviseur

088 2533160 | lkoersen@alfa.nl


Meer over Linda