Banner

Nieuwe GLB eco-premie: ga jij voor brons, zilver of goud?!

17 juni 2022 | Door:  Jeroen van den Hengel

Over een half jaar gaat het nieuwe Gemeenschappelijk landbouwbeleid (GLB) van start. De huidige betalingsrechten vervallen. Daar komt een basispremie per hectare voor in de plaats. Daarbovenop kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van eco-activiteiten. Je kiest de eco-premie die bij jou past: brons, zilver of goud. Alfa heeft een rekentool ontwikkeld om samen te bekijken welke activiteiten goed bij jouw bedrijf passen.

Puntensysteem: de instapeis

Voor 2023 kun je kiezen uit ruim 20 eco-activiteiten. Denk hierbij aan het telen van kruidenrijk grasland of het aanleggen van een bufferstrook. Elke eco-activiteit levert een aantal punten op. Je moet een minimaal aantal punten halen op de verschillende doelen: klimaat, bodem, water, landschap en biodiversiteit. Scoor je op alle vijf doelen voldoende punten? Dan voldoe je aan de instapeis, en kom je in aanmerking voor de eco-premie. Een voorlopig overzicht van de te behalen punten per eco-activiteit kun je vinden op de RVO-site.

Voorbeeld melkveebedrijf

Als voorbeeld nemen we een melkveebedrijf met 50 hectare grond (20 ha blijvend grasland, 20 ha tijdelijk grasland en 10 ha maïs). Op basis van een vastgestelde verdeling moet dit bedrijf minimaal 63 punten scoren op de doelen klimaat en bodem, 38 punten op water en landschap en 50 punten op biodiversiteit. Op het areaal blijvend grasland wordt de eco-activiteit ‘langjarig grasland’ uitgeoefend: de percelen zijn jaarrond zichtbaar bedekt en er wordt niet geploegd. Daarnaast wordt op 5 ha ‘kruidenrijk grasland’ geteeld. Met deze beide eco-activiteiten scoort het bedrijf al voldoende punten op klimaat, bodem en water. Op de doelen landschap en biodiversiteit wordt nog niet aan de instapeis voldaan.

Welke eco-activiteiten leveren voldoende extra punten op?

Om ook voldoende punten te behalen op landschap en biodiversiteit zal het bedrijf extra activiteiten moeten overwegen. In dit voorbeeld kiest het bedrijf voor de aanleg van een 0,5 ha bufferstrook met kruiden langs bouwland en 13,5 ha extra kruidenrijk grasland. Deze activiteiten leveren net de extra benodigde punten op voor de doelen landschap en biodiversiteit. 

Waarde: brons, zilver of goud

Elke eco-activiteit vertegenwoordigt ook een bepaalde waarde. De opgetelde waarde van alle toegepaste eco-activiteiten bepaalt welke eco-premie je ontvangt. Er zijn drie niveau’s: brons, zilver en goud. Voor elk niveau geldt een drempelwaarde. Voorlopig wordt uitgegaan van €60/ha voor brons, €100/ha voor zilver en €200/ha voor goud.

In het voorbeeld bedraagt de totale waarde van de eco-activiteiten €5.253. Dit bedrag ligt boven de drempelwaarde van het niveau zilver. Het bedrijf ontvangt daarom €100 aan eco-premie voor alle 50 ha’s – ook die zonder eco-activiteit – oftewel €5.000.

Ga alvast aan de slag met de rekentool van Alfa

Het is raadzaam om je nu al te verdiepen in de rekensystematiek van de nieuwe eco-regeling. De start van de RVO-pilot van de Simutatietool is onlangs uitgesteld, en het is onduidelijk wanneer deze daadwerkelijk beschikbaar komt. Daarom heeft Alfa zelf een complete rekentool ontwikkeld. Ga jij voor brons, zilver of goud? De Alfa adviseur rekent het voor jou uit, en gaat graag het gesprek met je aan over de mogelijkheden van de eco-regeling voor jouw bedrijf.

Meer lezen over het nieuwe GLB?
Hoe gaat het nieuwe GLB vanaf 2023 eruit zien? - Alfa Accountants en Adviseurs
Extra betaling jonge landbouwer: nu nog voor het eerst aanvragen?! - Alfa Accountants en Adviseurs

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen