Banner

Unieke samenwerking Alfa en ZOA

24 juni 2020 | Door:  Annemiek Pelle

Alfa en ZOA slaan de handen ineen. Medewerkers van Alfa zullen als vrijwilliger hun expertise inzetten in ZOA programma’s in Afrika, het Midden-Oosten, Azië of Zuid-Amerika. Voor de medewerkers van Alfa een bijzondere interculturele ervaring, voor ZOA een kans om de kwaliteit van de noodhulp- en wederopbouw projecten verder te versterken. 

Hulporganisatie ZOA maakt regelmatig gebruik van de expertise van Nederlandse ondernemers. Ook tussen ZOA en Alfa bestaan al jaren warme banden. Zo zijn in het verleden al eens medewerkers van Alfa op vrijwillige basis betrokken geweest bij het werk van ZOA. Ook zijn enkele vestigingsdirecteuren van Alfa betrokken bij ZOA als Business Ambassadors. Deze samenwerking wordt nu verder geïntensiveerd. De organisatie kijkt uit naar de veldbezoeken met de vrijwilligers van Alfa. Unit Manager Project Control Jaco op ’t Hof: “ZOA heeft een goede naam opgebouwd bij haar donoren als betrouwbare en professionele organisatie. We zijn daarom ook erg blij met deze unieke samenwerking, waarin de medewerkers van Alfa een wezenlijke bijdrage leveren aan de kwaliteitsverbetering.”

Win-win situatie

De vrijwilligers van Alfa zetten hun kennis en ervaring in voor mensen die alles zijn kwijtgeraakt door een oorlog of een natuurramp. De veldbezoeken in ZOA’s programmagebieden zijn vaak een ervaring om nooit te vergeten. “Geld geven of audits op afstand uitvoeren is één ding. Maar als je de mensen tijdens een projectbezoek in de ogen kijkt en hun verdriet of hun moeilijkheden ziet, dan zie je ook waarom dit werk zo belangrijk is", aldus Albert Hooijer van Alfa. ZOA kan op deze manier vrijwel kosteloos gebruik maken van de kennis en ervaring van de Alfa medewerkers. De samenwerking met Alfa zal de kwaliteit van de programma’s verder versterken. De reis- en verblijfskosten worden bovendien volledig vergoed door Alfa, waardoor er conform de doelstelling van ZOA zoveel mogelijk tijd en geld direct naar de mensen in nood kan gaan in de programmalanden.

Vakinhoudelijke inzet

De veldbezoeken die de vrijwilligers van Alfa samen met ZOA-medewerkers zullen maken, zijn gericht op het ondersteunen van de lokale teams. De werkzaamheden variëren van het voorbereiden van een financiële kwartaalafsluiting, het geven van trainingen, tot het uitvoeren van een project- of donoraudit. Bij dergelijke audits wordt gecontroleerd of de verantwoorde projectkosten voldoen aan de subsidievereisten van grote donoren zoals het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de EU of de VN. ZOA nodigt Alfa vrijwilligers ook uit bij te dragen aan een organisatie audit in één van de programmalanden. In dit geval wordt nagegaan of ZOA haar werk efficiënt en effectief uitvoert, in overeenstemming met interne standaarden en richtlijnen van donoren.

ZOA en Alfa kijken uit naar deze nieuwe stap in de samenwerking.

Annemiek Pelle

Annemiek Pelle

Marketing en Communicatie

088 2531035 | apelle@alfa.nl


Meer over Annemiek