Overal dichtbij

De groei in 2017

Groei in klanten

Het aantal klanten is in 2017 met 3% gegroeid ten opzichte van 2016. Alfa heeft een stevig marktaandeel in de agrarische sector. Door het jarenlange beleid van Alfa om te groeien in het mkb, is de omzetverhouding tussen agrarisch en mkb evenwichtiger geworden (38%/62%). We zijn blij met een hoge klantretentie maar klantrentabiliteit blijft daarbij een aandachtspunt. Ook internationaal timmeren we aan de weg. We begeleiden steeds meer Nederlandse klanten die over onze grenzen gaan ondernemen. Ook zijn we internationale ondernemers van dienst die in Nederland gaan ondernemen. Via onze participatie in DFK hebben we intensief contact met een internationaal netwerk van ruim 220 accountantskantoren en zo kunnen we nog beter inspelen op de internationale vraagstukken van klanten.

3%+

Twee overnames

Alfa blijft actief op de overnamemarkt, mits de over te nemen kantoren goed invoegbaar zijn en goed aansluiten bij het bestaande netwerk van kantoren. In 2017 hebben we De Raam Accountants en Adviseurs in Langenboom en Equity Accountants en Adviseurs in Amersfoort overgenomen.
Fou-Khan Tsang
Voorzitter Raad van Bestuur
"Toekomstbestendig ondernemen, dat is onze focus"
Koert Bij
Lid Raad van Bestuur
"We kijken terug op een mooi jaar"
Marco Vermin
Lid Raad van Bestuur
"Onze medewerkers zijn een zeer belangrijke bijdrage in het resultaat"

2017

2016

Brutomarge:

2017

20,1miljoen

Resultaat na vpb:

2017

5,1miljoen

Resultaat in % omzet:

2017

6,6%

Klanttevredenheid

1 op de 3 ondernemers geeft ons een:
9

+

Net Promoter Score

Onze klanttevredenheid was al jaren hoog en in 2017 weer iets gestegen. Onze klanten gaven ons het gemiddelde rapportcijfer 8,0. 1/3 van onze klanten beveelt Alfa en onze diensten aan bij familie, vrienden en kennissen.

Net Promotor Score
Promotors (9-10)

Medewerkers zijn eigenaar

Door de participatieregeling (MEBO), is de gehele eigendom van de Alfa organisatie in handen van medewerkers. In het afgelopen jaar is de belangstelling voor de MEBO onverminderd groot geweest, waardoor het aantal certificaten met 200.000 stuks is uitgebreid. 75% van onze medewerkers die mogen participeren (op basis van een contract voor onbepaalde tijd), doen dat ook. Het aantal uitstaande certificaten is met ± 159.000 toegenomen tot circa 2.685.000 stuks.

Energieverbruik

In het voorjaar van 2017 hebben wij op 5 kantoren zonnepanelen geïnstalleerd. Daarmee wekken we nu op 9 van de 22 panden die we in eigendom hebben energie op. De opgewekte energie is in 2017 met 109% gestegen tot ruim 268.000 kWh. Dit voorziet in meer dan 10% van onze energiebehoefte. Vanaf 2018 zijn we volledig overgestapt op groene stroom.

Grijs
Zonne-energie

Papier

test

-34%

CO2 uitstoot

We zetten verder in op het reduceren van onze CO2 - uitstoot. Dit doen we door een deel van onze energie zelf op te wekken, het stimuleren van het gebruik van elektrische zakelijke auto’s en het investeren in duurzame bedrijfspanden. In de komende jaren streeft Alfa ernaar alle kantoren verder te verduurzamen naar minimaal Label C en indien mogelijk nog beter. In de loop van 2018 worden hiertoe alle locaties onderzocht. Bij recente verbouwingen in Wageningen en Gorinchem is gelet op besparing aan energie, onder meer door de installatie van Ledverlichting. In Leeuwarden wordt momenteel een energie neutraal pand gebouwd dat voldoet aan de standaarden van BREEAM, een internationaal keurmerk voor duurzame gebouwen. Hiernaast gaan we ons papierverbruik verder terugdringen en ons inkoopbeleid verduurzamen.

2017

Elektriciteit
Warmte
Woon - werkverkeer
Zakelijk verkeer
Papier

Strategische thema's

Alfa heeft voor de komende jaren (beleidsplan 2018-2020) de volgende strategische thema's benoemd: Klik op de thema's voor meer informatie.

Wendbare organisatie

Duurzaamheid

ICT-gedreven

Duurzaam verdienmodel

ProActieveKlanten-organisatie

Aantrekkelijk werkgeverschap

Meer weten over de ontstaansgeschiedenis van Alfa?

Bekijk hier de video