Banner

Bedrijfskundig advies voor mkb’ers groeit: “Alfa fungeert als stok achter de deur”

25 maart 2021 | Door:  Bob van der Gaag

Het is niet elke mkb-ondernemer gegeven zijn of haar bedrijf op eigen kracht te laten groeien en bloeien. Vroeg of laat komt er een moment dat een bedrijfskundig adviseur het verschil kan maken. Niet alleen in mindere tijden, ook als het voor de wind gaat. Ook dan staat Alfa naast de ondernemer. Een kennismaking met Ed Muller, Rick Pouw en Bob van der Gaag die in de drie westelijke kantoren van Alfa actief zijn in de rol van mkb-adviseur.

Hij wil niet generaliseren, maar over het algemeen ziet Rick Pouw ondernemers vaak aarzelen om een adviseur in te schakelen. “Die ondernemer is het liefst bezig met ondernemen. Doen waarvoor ze het bedrijf ooit zijn gestart, bezig zijn met de operatie. Onze rol is een externe helikopterview. We kijken naar de organisatie als geheel. Wat voor uitdagingen kom je dan tegen?”

Het is kennis die het gemiddelde mkb-bedrijf niet altijd in huis heeft constateert Ed Muller, met 25 adviesjaren op de teller de man met de meeste ervaring van de drie. “Ik denk tachtig procent van de bedrijven niet. Ze zijn ooit het bedrijf gestart, het is gegroeid en op een gegeven moment ben je vooral bezig met management. Maar dat zijn andere zaken dan je eigen vak. Het is verstandig als een neutraal iemand kijkt naar wat je beter kunt doen, hoe je je rendement kunt verbeteren of meer markt kunt veroveren. Maar veel ondernemers hebben blinde vlekken. Ze denken dat ze het zelf wel kunnen. Of ze zien het als een zwaktebod om een adviseur in te schakelen.”

Bob van der Gaag van Alfa Naaldwijk: “Uit dagelijkse gewoonte doen ze de dingen die ze altijd al deden. Wij zijn er om die ondernemer wakker te schudden, om problemen en uitdagingen aan het licht te brengen.”

Bedrijfsscan

Dat gebeurt op een heel gestructureerde manier, leggen de drie uit. Rick: “In een eerste sessie lichten we het bedrijf door. Het is een soort bedrijfsscan met een swot-analyse: waar zitten problemen en kansen, wat zijn uitdagingen? De klant kan dan kiezen: verder in het traject of niet. In eerste instantie kijken we dan naar de visie van de onderneming en de ondernemer. Waar wil je over een paar jaar staan? Hoe wil je daar komen? Wat moet er dan veranderen? Die visie vertaal je naar de strategie en het beleid, het is de kapstok waar alles in het verbeterplan met alle concrete acties aan hangt.”

Juist Alfa kan een ondernemer goed een spiegel voorhouden, constateert Ed. “Wat ons een streepje voor geeft is dat wij als accountant die ondernemer en die onderneming al kennen. We zijn bekend in de regio en we spreken ook de taal van de ondernemer.”

Ook financiële aspecten en duurzaamheid

De mkb-adviseurs vervangen niet de accountant, maar nemen in nauwe samenwerking met die accountant de financiële kant wel mee legt Rick uit. “Natuurlijk kijken we ook daar naar, zoals een stukje omzetverhoging of rendementsverbetering. Maar ons plan is breder: met een inkoop- en verkoopplan, de inrichting van de personele organisatie, de marketing. Binnen Alfa hebben we bijvoorbeeld eigen IT-adviseurs in dienst om data te ontsluiten of de financiële organisatie beter in te richten.” Ook duurzaamheid is een vast onderdeel van die visieontwikkeling. Met eigen Alfa duurzaamheidsadviseurs hebben de mkb-adviseurs professionele achtervang achter de hand.

‘Echte sparringpartner’

“Primair kijken we vooruit”, zegt Bob. “Per kwartaal gaan we daarom met die ondernemer zitten. Dan leggen we de prognose naast de gerealiseerde cijfers. Als dat afwijkt, hoe komt dat dan? Daar kun je dan weer op anticiperen met vervolgacties, zowel op strategisch, tactisch en operationeel niveau. We zijn een echte sparringpartner.”

Ook kan Alfa desgewenst ondernemers begeleiden bij het realiseren van de doelen. Rick: “Veel ondernemers vinden dat fijn. We fungeren dan als een stok achter de deur.” Ed Muller: “Heel veel bedrijven laten wel het ontwikkelingstraject uitvoeren met een visie voor over een paar jaar. Vervolgens verdwijnt het concrete actieplan nogal eens in de la. Heel vaak word ik daarom ook aangesteld als interim-manager, voor een middag of een dag per week. Zo zorg je dat er daadwerkelijk iets gaat gebeuren.”

Goede en slechte tijden

Een misvatting in de praktijk is dat de mkb-adviseur pas om de hoek komt kijken als het minder gaat. Rick: “Ik denk dat bedrijfskundig advies voor elk bedrijf en in elke fase slim is. Ook groeiende bedrijven hebben problemen: groeiproblemen. Al gaat het nog zo goed met de cijfers, dan nog is het goed om een keer out of the box te denken met iemand die buiten het bedrijf staat, maar wel verstand heeft van de sector. Ja, de eerste gedachte is dat het iets is voor bedrijven die het moeilijk hebben. Maar dan ben je eigenlijk al te laat. Als je nog de tijd en de financiële middelen hebt kun je anticiperen. Dan kan het advies je ervoor behoeden dat je verder afglijdt.”

Ondernemers zitten ook niet voor jaren ‘vast’ aan een adviseur. Ed: “Op een gegeven moment, na een jaar of anderhalf jaar, is het wel de bedoeling dat je jezelf overbodig maakt. Dan kom je hooguit nog een keer per maand of per kwartaal langs om bij te praten.” Het mkb-bedrijfsadvies is niet beperkt tot sectoren of bedrijfsgrootte. Proactieve ondernemers die willen kennismaken met de bedrijfsadvisering voor het mkb, kunnen contact opnemen met Ed Muller, Rick Pouw of Bob van der Gaag. Of neem contact op met je Alfa-adviseur bij jou in de buurt.

Bob van der Gaag

Bob van der Gaag

Bedrijfskundig adviseur mkb/ relatiemanager

088 2532520 | bvdgaag@alfa.nl


Meer over Bob