Banner

Strategie ook voor het mkb essentieel

29 maart 2021

Het nadenken over en vaststellen van een toekomststrategie is geen dagelijkse bezigheid voor de gemiddelde mkb ondernemer. In het huidige coronatijdperk wordt men nog meer dan voorheen geregeerd door de waan van de dag. Dagelijkse werkzaamheden nemen vaak zoveel tijd in beslag, dat er weinig tijd meer overblijft om over de toekomst na te denken of doelen van de onderneming vast te stellen en realiseren. Strategie klinkt vaak ingewikkeld, maar is in feit niets anders dan de manier om de onderneming een stap verder te brengen.

Doel van strategie vaststelling voor het mkb

Strategie wordt gevormd door te kijken naar zowel de interne- als de externe omgeving. De periode waar een strategie voor vastgesteld wordt, is gemiddeld drie tot vijf jaar. In de kern wordt er gekeken naar relevante ontwikkelingen in de externe omgeving waar op ingespeeld moet of kan worden. Daarnaast kijken wij naar de sterke en verbeterpunten binnen de organisatie, het DNA van het bedrijf. Een strategie zorgt voor richting en duidelijkheid. De ideeën zitten niet alleen meer in het hoofd van de ondernemer(s), maar staan duidelijk op papier. Een van de voordelen is dat binnen organisaties vaak beter begrepen wordt waarom bepaalde keuzes worden gemaakt. Het draagvlak wordt verhoogd en keuzes worden onderbouwd in plaats van instinctief genomen op basis van gevoel en ervaring.

Strategisch plan voor kleinere bedrijven: vertaling in een actieplan

Een strategisch plan is er dus zeker niet alleen voor grote ondernemingen en multinationals. In de praktijk vertaalt Alfa, samen met de ondernemer en zijn/ haar team, het strategisch plan naar een actieplan en doelstellingen. Zowel in goede- als in slechte tijden kan een bedrijf met een goed uitgedachte strategie het maximale resultaat halen.

Strategisch advies voor het mkb: "Voor inzicht en vooruitzicht in jouw bedrijf"

Toe aan een verdere ontwikkeling als ondernemer en onderneming? Het bedrijfskundig team van Alfa staat voor jou klaar!  Onze bedrijfskundig adviseurs spreken de taal van de mkb'er, zijn resultaatgericht en streven naar verbeteringen op terreinen als structuur, werkplezier en rendement. Onder hun begeleiding maak je strategische keuzes, die vertaald worden in een concreet actieplan. Lees meer over de dienstverlening.