Banner

Mkb bedrijfsadvies

Bedrijfskundig advies voor het mkb? Ook bij Alfa!

Als ondernemer kom je niet alleen voor vraagstukken te staan die je ‘corebusiness’ raken. Ook op uiteenlopende organisatorische vragen moet je een antwoord paraat hebben. Vragen over de strategie of de visie van je bedrijf bijvoorbeeld. Over kansen om je bedrijfsvoering  of bedrijfsprocessen te optimaliseren. Mogelijkheden om te groeien of nieuwe markten te veroveren. Ook daarover schakel je met Alfa.

Misschien wil je meer rendement uit de zaak halen, beter begroten of prognoses maken of meer grip krijgen op liquiditeitsplanning. Het kan ook gebeuren dat je bedrijf onverwachts tegenwind krijgt. Of dat er zelfs een reorganisatie nodig is. Op die vragen heb je niet een-twee-drie een antwoord. Het is belangrijk om contact te hebben  met een ervaren bedrijfadviseur met kennis van het mkb.

Met een bedrijfsadviseur van Alfa zit je met een specialist aan tafel. Die adviseur komt elke dag in aanraking met de vragen en problemen waar jij als ondernemer mee worstelt. Natuurlijk, elk bedrijf en elke ondernemer is anders. Elke vraag daarom ook. Juist die brede ervaring maakt dat jouw bedrijfsadviseur je vraag snel in het juiste perspectief kan plaatsen. En onderschat ook het effect van een frisse blik niet. Dat is meteen het onderscheid met je vaste klantbeheerder. Die is vaak al bij veel zaken betrokken. Een mkb-bedrijfsadviseur van Alfa is ook iemand die dichtbij je staat. Zodat je open en eerlijk durft te communiceren. 

Met welke diensten helpen we je volle kracht vooruit?

Visieontwikkeling

Geleefd worden door de waan van de dag: het overkomt veel ondernemers. Herkenbaar, maar juist daardoor kan het gebeuren dat de eigenlijke kracht van je bedrijf uit zicht raakt. Als strategisch adviseur helpen we je om weer die stip op de horizon te zetten. We halen het stof van je missie af of ontwikkelen samen met jou en je team een nieuwe. Het voordeel van een heldere visie en missie is dat je veel gerichter kunt sturen. Je hebt houvast bij alledaagse en toekomstgerichte beslissingen.

Bedrijfsdoorlichting

Waarom laat je wel je eigen auto periodiek helemaal nakijken en doe je het niet voor je eigen bedrijf? Tien tegen één dat de Alfa mkb-bedrijfsadviseur met verrassende resultaten komtOver de strategie van je bedrijf. De managementcapaciteiten van leidinggevende medewerkers. Kwaliteiten van personeel, de organisatiestructuur, je aanpak van marketing en zelfs de onderscheidende kenmerken van je product of dienst. We leggen alles onder een vergrootglas. Eventueel ondersteund door de DISC-analyse, die persoonlijkheden van je sleutelfiguren in kaart brengt. Verpakt in een helder rapport dat zegt waar het op staat hoe het met de vitaliteit van je bedrijf is gesteld. 

Eerste advies en actieplan

Alfa laat het niet bij visieontwikkeling en een bedrijfsscan alleen. We zijn ook adviseurs die ‘vuile handen’ willen maken. Aanbevelingen in praktijk brengen. Die vind je terug in een eerste advies, dat punt voor punt verbeteringen aan het licht brengt. Gekoppeld aan een actieplan dat stap voor stap duidelijk maakt wat er moet gebeuren. Door wie. En binnen welke termijn. 

Uitvoeren en bewaken actieplan

Met een bedrijfsadviseur van Alfa loop je niet het risico dat adviezen ongebruikt in de la blijven liggen. Je kunt ook rekenen op support in de uitvoering. Het is aan jou om te bepalen op welke manier. Gaan we periodiek om de tafel om de status per actiepunt door te nemen? Vind je het makkelijker als je eigen adviseur een dag(deel) op locatie is om te sparren? Of is een strategisch adviseur belangrijk genoeg om aan te schuiven bij het managementteam-overleg? Doordat we blijvend betrokken zijn bij je bedrijf, heb je automatisch die stok achter de deur om bij je plan te blijven. 

Resultaatgericht werken met doelen

Waar we aan gaan werken, doen we vooral heel gestructureerd. Daarom zetten we samen op een rijtje waar we over een bepaalde termijn willen staan. Over een jaar of over vijf jaar. Verpakt in SMART-doelstellingen of kpi’s tot drie cijfers achter de komma. Had je trouwens anders verwacht van een mkb-bedrijfsadviseur die afkomstig is van een accountantsorganisatie? 

Ook financieel orde op zaken

Want dat is meteen het voordeel van Alfa als bedrijfsadviseur: in onze aanbevelingen wegen we nauwlettend de financiële kant mee. Onze mkb-bedrijfsadviseurs zijn meer dan anderen financieel onderlegd en hebben toegang tot gespecialiseerde financiële en fiscale kennisdie van hun eigen Alfa-collega’s. Instrumenten als het Alfa Management Paneel laten je realtime ziet hoe het ondernemersadvies van Alfa zich vertaalt in positieve cijfers. Ook de Alfa Winstverbeteraar kan interessant zijn voor ondernemers. Het geeft weer waar jouw kansen liggen. Zo kun je gerichte maatregelen nemen om de winst van je bedrijf daadwerkelijk te verbeteren.  

Ook voor niet-klanten van Alfa

Geïnteresseerd in een hands-on strategisch adviseur, een scenarioplanning of een bedrijfsscan? Je bent ook welkom als je geen gebruik maakt van Alfa als accountant. En we verplichten je ook niet om dat te worden. Neem contact op met een van onze mkb-bedrijfadviseurs voor een eerste oriënterend gesprek. 

Contacten met brancheorganisaties 

Wij hebben nauwe contacten met brancheorganisaties. Denk hierbij aan INretailBouwend NederlandTLNHIWSA-RECRONDe Hypother en BOVAG 

Meer informatie

Bij Alfa staan adviseurs voor je klaar met kennis van zaken en betrokkenheid als belangrijkste toegevoegde waarde. Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op! 

Lees de laatste artikelen over mkb-bedrijfsadvies