Mkb-advies van Alfa brengt adviesbureau De Aquanoom weer in stroomversnelling

30 maart 2021 | Door:  Ed Muller

Waterschappen en gemeenten die waterbodems, oevers en civiele kunstwerken beheren en onderhouden, komen al gauw bij ‘De Aquanoom’ in Zoetermeer uit. Het adviesbureau maakt sinds de start in 2007 een gezonde groei door, onder leiding van oprichter Marco Vermeer. Drie jaar terug komt er een terugslag. Met bedrijfsadviseur Ed Muller van Alfa in Aalsmeer krijgt Marco het lek weer boven. “Ed heeft er in belangrijke mate aan bijgedragen dat we de wind weer in de zeilen hebben gekregen.” 

Het zijn uiteenlopende projecten waar De Aquanoom aan werkt. Rode draad is altijd: oppervlaktewater. Het bureau stelt baggerbeheerplannen op, inspecteert oevers, bepaalt welke kunstwerken aan onderhoud toe zijn, onderzoekt risicovolle locaties met het oog op wateroverlast, voert quickscans uit in het kader van de Wet natuurbescherming en doet nog veel meer. Achttien mensen zijn in vaste dienst, inclusief Marco zelf - ‘directeur en adviseur water- en kunstwerkenbeheer’ staat er op zijn visitekaartje. Vier medewerkers worden ‘vast’ ingehuurd. 

‘Geen zzp’er blijven’ 

Ondernemer is Marco eigenlijk al vanaf het begin van deze eeuw. Naast zijn werk als projectleider bij een hoogheemraadschap voert hij als zzp’er projecten uit. In 2007 start hij met ‘De Aquanoom’. “Ik had altijd al het plan om iets voor mijzelf te gaan doen. Ik wilde geen zzp’er blijven, maar een bedrijf met personeel neerzetten. Het leek me leuk om met mensen samen te werken. En je laat iets achter. Als je als zzp’er stopt, is het in één keer weg.”

Heel grote markt 

Thuis, aan de keukentafel, groeit het bureau door naar de huidige locatie in Zoetermeer. Van daaruit bestrijkt ‘De Aquanoom’ een groot gebied. Marco: “We richten ons op Zuid-Holland, de randen van Noord-Holland, Utrecht en Gelderland en een stukje Brabant. Maar we kijken steeds verder. We zeggen niet gauw nee.” Ook omdat de markt (‘het is echt wel een niche’) nog altijd groei laat zien. 

“Heel veel overheden weten nog niet precies welke taken ze allemaal moeten uitvoeren. Langzaam maar zeker komen ze daar steeds meer achter. En er komen nieuwe ontwikkelingen op ons af. Klimaatadaptatie, hittestress, biodiversiteit. Dat soort problemen wordt heel veel gelinkt aan water. De oorzaak en de oplossing liggen vaak bij water. Zo ontwikkelt zich vanzelf weer een heel grote markt.” 

Klant bij Alfa 

De voorspoedige groei stokt drie jaar terug. “Wij hadden in 2018 en 2019 niet de meest makkelijke jaren”, kijkt hij terug. “Een aantal lastige zaken hadden hun weerslag op het personeel. De sfeer werd minder. We kregen te maken met een groot verloop.” De Aquanoom is dan al klant bij Alfa, na jarenlang naar tevredenheid bij een regionaal accountantskantoor op de klantenlijst te hebben gestaan. “Dat kantoor heeft ons supergoed op weg geholpen. Maar je ziet dat een bureau als het onze steeds meer behoeft krijgt aan advies en ondersteuning, bijvoorbeeld op het fiscale en juridische vlak en qua personeel. We raakten aan de beperkingen van het kantoor en zijn naar Alfa overgestapt.” 

Bedrijfskundig adviseur mkb 

Zo ontdekt hij dat Alfa ook bedrijfskundige adviseurs in dienst heeft, gespecialiseerd in het mkb. Adviseurs als Ed Muller. “We hebben best veel adviseurs over de vloer gehad. Maar het was meestal teleurstellend wat eruit kwam. Ed is bij ons begin 2020 gestart. Op persoonlijk vlak had ik meteen al een enorme klik met Ed. We denken op heel veel gebieden hetzelfde, ook al zijn we hartstikke verschillend. Ed heeft eraan bijgedragen dat we de wind weer in de zeilen hebben gekregen. Allereerst door het verbeteren van de sfeer. In de loop van de tijd waren mensen ongelukkig door de werkdruk. Ed heeft persoonlijke gesprekken gevoerd met alle medewerkers. Hieruit is naar voren gekomen wat dwars zat, met name de werkdruk. Dit hebben we opgepakt door nieuwe mensen te werven. Ed was hierbij actief betrokken. Nieuwe medewerkers en een luisterend oor hebben de sfeer sterk verbeterd.” 

Ook vroeg de situatie om een kleine reorganisatie. Marco: “Ed heeft de organisatie niet op zijn kop gezet, maar wel aangepast. We hebben de organisatie verdeeld in twee teams, aangestuurd door teammanagers. Dit heeft de effectiviteit behoorlijk verbeterd. Ook heeft hij geholpen bij het oppoetsen van de missie en de visie. Hier zijn de medewerkers bij betrokken. Dit werd als zeer fijn ervaren. Nu is voor iedereen duidelijk waar De Aquanoom voor staat. Ook klimaat en ecologie krijgen nu een belangrijke plek in onze dienstverlening. Voor veel medewerkers is dit een mooie uitdaging.” 

Adviseur op locatie 

Eén dag in de week treffen opdrachtgever en adviseur elkaar op locatie in Zoetermeer, zij het coronaproof. Marco: “Ik vind het prettig om face to face te kunnen sparren en ideeën te kunnen uitwisselen met mensen die van strategisch belang zijn. Ed is heel erg to the point. Ik ben iemand die veel praat. Bij Ed is het: ‘Huppekee, klaar, op naar het volgende punt.’ Dat vind ik wel heel prettig. Hij is ook voorzitter van het managementteam. Dit overleg verloopt nu veel soepeler. Het levert resultaat op waarmee de organisatie haar voordeel doet.” 

Meer lezen over mkb bedrijfsadvies?

Bedrijfskundig advies voor mkb’ers groeit: “Alfa fungeert als stok achter de deur”
Visieontwikkeling geeft richting, rust en motivatie

Ed Muller

Ed Muller

Bedrijfskundig adviseur mkb

088 2531113 | emuller@alfa.nl


Meer over Ed