Columns bouw Barneveld

Teus van de Bospoort en Gerrald Heijnen schrijven maandelijks een column voor 'Bouwtotaal' en "Bouwbelang'.  Hieronder een verzameling van deze columns.

Schenkbelasting en verhuurd vastgoed: lichtpuntje?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erfbelasting en de schenkbelasting blijft de gemoederen bezighouden. In ieder geval drie zaken vragen op dit moment de aandacht. Welke zijn dat?

Samenwerken, wat regelen we?

Het is verstandig om afspraken te maken, als twee compagnons die samen een onderneming hebben, wanneer de verhoudingen (nog) goed zijn. Bij het aangaan van de samenwerking dus. Lees de volledige column van Teus.

Gereedschapskist

Zonder goed gereedschap begint een vakman niets. Dat is ook voor een fiscaal adviseur het geval. Wat zit er zo al in de gereedschapskist van een fiscaal adviseur?
Gerrald laat het in zijn column zien.

Circulariteit, personeel en fiscaliteit

Energietransitie en circulariteit, beide thema's hebben te maken met duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is ook duurzaam personeelsbeleid.
Wat is duurzaam personeelsbeleid.

Huwelijkse voorwaarden: reddingsboei of loden last?

Naast overlijden zijn er meer risico's voor ondernemers in privé sfeer. Namlijk echtscheiding. Zijn de zaken voor het voortbestaan van de onderneming goed geregeld?

Teus van de Bospoort gaat in zijn column hier verder op in

Sloophout

Houtbouw wordt de laatste jaren gepresenteerd als duurzaam alternatief voor bouwen met beton en baksteen. Is er fiscaal nog een voordeel te behalen met houtbouw?

Lees hier de hele colomn van Gerrald Heijnen

In het harnas sterven

Ondernemersrisico's zijn vaak goed geregeld. Maar is er ook voldoende aandacht voor risico's die meer in de privé sfeer liggen? De gevolgen hiervan kun je voorkomen of beperken.

Column van Teus van de Bospoort: In het harnas sterven

Fiscaal isoleren

Isoleren is zorgen dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat naar de omgeving. Wat je bij gebouwen kan doen, kan ook met je onderneming, met name op het gebied van fiscaliteit.

Lees hier de column van Gerrald over Fiscaal isoleren

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting, afgekort BIK. Het doel van de regeling is investeringen naar voren halen, waardoor de economie een stimulans zou krijgen.

Lees hier de column van Teus van de Bospoort over BIK

Niets is zo veranderlijk als het weer

Niets is zo veranderlijk als het weer. Het kabinet kan er ook wat van. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2021 verschenen, met de plannen voor de belastingheffing voor 2021.

Lees hier de column van Gerrald Heijnen

Verhoging en verlaging overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel ingediend waarbij de overdrachtsbelasting zowel verlaagd wordt als verhoogd. Hoe zit dat?

Lees de column van Teus van de Bospoort over de overdrachtsbelasting

Bouwstenen

Het rapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' is verschenen. Op de hierin gesignaleerde knelpunten moet door het volgend kabinet een richting bepaald voor de toekomst.

Lees hier de volledige column van Gerrald Heijnen

Een kazerne is om in te wonen

Het tarief overdrachtsbelasting voor woningen is 2% het algemene tarief is 6%. Voor een koper van een gebouw is het interessant het aangekochte gebouw te kunnen bestempelen als woning.

Lees de hele column over het wonen in een kazerne van Teus van de Bospoort

Derde in de rij? Kassa erbij!

'Derde in de rij? Kassa erbij' De slogan waaraan ik dacht, bij de uitspraak van de Hoge Raad over toepassing investeringsaftrek. Verandert de slogan 'In de derde rij, Kassa voor mij'

Gerrald Heijnen vertelt je meer in de column Derde in de rij? Kassa erbij!