Columns bouw Barneveld

Gerrald Heijnen schrijft regelmatig een column voor 'Bouwtotaal' en "Bouwbelang'.  Hieronder een verzameling van deze columns.

Strategische overwegingen voor de verkiezingen

De wijzigingen in het belastingplan zijn inmiddels bekend, en het is raadzaam hier dit jaar nog op te anticiperen. Wat kun je dit jaar nog doen?

Het einde komt weer in zicht

Het vierde kwartaal brengt voor ondernemers en bedrijven vaak een golf van fiscale en financiële activiteiten met zich mee. Hoe breng je het fiscale huis op orde? Gerrald legt het uit: Column: Het einde komt weer in zicht.

Een sigaar uit eigen doos?

Wat houdt de regeling voor willekeurige afschrijving, die bedoeld is voor investeringen in het belang van bevordering van de economische ontwikkelingen, in? In de column 'een sigaar uit eigen doos? ' legt Gerrald het uit.

Belastingtechnisch in 2022 nog wat te verdienen?

Het einde van 2022 is in zicht. Valt er belastingtechnisch nog wat te verdienen?  Lees het in deze column

Het paard dat de kar moet trekken

De voorjaarsnota geeft een tussentijds overzicht van het lopende begrotingsjaar. Het jaar begon roerig. Daarnaast heeft het kabinet een ambitieuze investeringsagenda waar ook veel geld voor nodig is. Laten we in Nederland zuinig zijn op onze ondernemers en hen zien als het paard dat de kar moet trekken en niet als een koe die je zonder ophouden kunt melken.  Lees hier de hele column. 

Wat komt er uit het vat?

Door de uitspraak op 24 december 2021 van de Hoge Raad, ziet de fiscale wereld er ineens een stuk beter uit voor mensen die hun vermogen op spaarrekeningen hebben staan. Waar gaat dat over, lees de column

Wat in het vast zit verzuurt niet

Al heel lang wordt de discussie  gevoerd over de extreem hoge belastingheffing over spaarrente. Toch lijkt er wat in de lucht te zitten. Hoe dat zit lees je in de colum 'wat in het vat zit verzuurt niet'

Vrijstelling in overdrachtsbelasting

Bij verkrijging van vastgoed is het belangrijk na te gaan of er geen vrijstelling van toepassing is. In de wet zijn namelijk 26 soorten van vrijstellingen opgenomen. Je leest het in de column

Bezint eer gij begint

In deze column kijkt Gerrald terug na de zomervakantie. Een bijzonder jaar. Ook in de bouwbranche zijn het vreemde tijden. Er lijkt voldoende werk maar de branche heeft last van stijgende materiaalprijzen en te kort aan handjes. In de column 'bezint eer gij begint' lees je het hele verhaal.

Schenkbelasting en verhuurd vastgoed: lichtpuntje?

De bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) in de erfbelasting en de schenkbelasting blijft de gemoederen bezighouden. In ieder geval drie zaken vragen op dit moment de aandacht. Welke zijn dat?

Samenwerken, wat regelen we?

Het is verstandig om afspraken te maken, als twee compagnons die samen een onderneming hebben, wanneer de verhoudingen (nog) goed zijn. Bij het aangaan van de samenwerking dus. Lees de volledige column.

Gereedschapskist

Zonder goed gereedschap begint een vakman niets. Dat is ook voor een fiscaal adviseur het geval. Wat zit er zo al in de gereedschapskist van een fiscaal adviseur?
Gerrald laat het in zijn column zien.

Circulariteit, personeel en fiscaliteit

Energietransitie en circulariteit, beide thema's hebben te maken met duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is ook duurzaam personeelsbeleid.
Wat is duurzaam personeelsbeleid.

Huwelijkse voorwaarden: reddingsboei of loden last?

Naast overlijden zijn er meer risico's voor ondernemers in privé sfeer. Namlijk echtscheiding. Zijn de zaken voor het voortbestaan van de onderneming goed geregeld?

Een reddingsboei of een loden last? Lees het in de column.

Sloophout

Houtbouw wordt de laatste jaren gepresenteerd als duurzaam alternatief voor bouwen met beton en baksteen. Is er fiscaal nog een voordeel te behalen met houtbouw?

Lees hier de hele colomn van Gerrald Heijnen

In het harnas sterven

Ondernemersrisico's zijn vaak goed geregeld. Maar is er ook voldoende aandacht voor risico's die meer in de privé sfeer liggen? De gevolgen hiervan kun je voorkomen of beperken.

Column: In het harnas sterven

Fiscaal isoleren

Isoleren is zorgen dat er zo min mogelijk warmte verloren gaat naar de omgeving. Wat je bij gebouwen kan doen, kan ook met je onderneming, met name op het gebied van fiscaliteit.

Lees hier de column van Gerrald over Fiscaal isoleren

Baangerelateerde investeringskorting (BIK)

Baangerelateerde investeringskorting, afgekort BIK. Het doel van de regeling is investeringen naar voren halen, waardoor de economie een stimulans zou krijgen.

Lees hier de column over BIK

Niets is zo veranderlijk als het weer

Niets is zo veranderlijk als het weer. Het kabinet kan er ook wat van. Op Prinsjesdag is het Belastingplan 2021 verschenen, met de plannen voor de belastingheffing voor 2021.

Lees hier de column van Gerrald Heijnen

Verhoging en verlaging overdrachtsbelasting

Op Prinsjesdag is een wetsvoorstel ingediend waarbij de overdrachtsbelasting zowel verlaagd wordt als verhoogd. Hoe zit dat?

Lees de column over de overdrachtsbelasting

Bouwstenen

Het rapport 'Bouwstenen voor een beter belastingstelsel' is verschenen. Op de hierin gesignaleerde knelpunten moet door het volgend kabinet een richting bepaald voor de toekomst.

Lees hier de volledige column van Gerrald Heijnen

Een kazerne is om in te wonen

Het tarief overdrachtsbelasting voor woningen is 2% het algemene tarief is 6%. Voor een koper van een gebouw is het interessant het aangekochte gebouw te kunnen bestempelen als woning.

Lees de hele column over het wonen in een kazerne

Derde in de rij? Kassa erbij!

'Derde in de rij? Kassa erbij' De slogan waaraan ik dacht, bij de uitspraak van de Hoge Raad over toepassing investeringsaftrek. Verandert de slogan 'In de derde rij, Kassa voor mij'

Gerrald Heijnen vertelt je meer in de column Derde in de rij? Kassa erbij!