Actualiteiten Barneveld

Vergoeding van je kostprijs van kalfsvlees

Vergoeding van je kostprijs van kalfsvlees

26 mei 2020 | Pieter Okken

Als ondernemer zoek je een rendabele bedrijfsvoering. Maar wat als de kostprijs dreigt toe te nemen en de vleesprijs onder druk komt te staan?

Willekeurige afschrijvingen optimaal benutten als pluimveehouder

Willekeurige afschrijvingen optimaal benutten als pluimveehouder

14 mei 2020 | Marco te Grotenhuis

De willekeurige afschrijving: vaak ingezet om belastingdruk te minimaliseren om daarmee de beschikbare liquiditeitsruimte op de korte termijn te verbeteren.

Teruggaaf Belgische brandstofaccijns? Controleer je vergunning!

Teruggaaf Belgische brandstofaccijns? Controleer je vergunning!

8 mei 2020 | Emiel Berends

Als ondernemer betaal je in België ook accijns over diesel. De betaalde accijns kan je terugvorderen van de Belgische belastingdienst.

Directeur-Grootaandeelhouder en toch werknemerspremies betalen! Of toch niet?

Directeur-Grootaandeelhouder en toch werknemerspremies betalen! Of toch niet?

30 april 2020 | Teus van de Bospoort

De wetgever heeft directeuren-grootaandeelhouders (dga's) uitgesloten van de werknemersverzekeringen, waaronder de WW. Hoe zit het ook alweer met het al dan niet verzekerd zijn?

Gemeentelijke maatregelen Corona voor ondernemers in de regio

Gemeentelijke maatregelen Corona voor ondernemers in de regio

2 april 2020 | Yvonne van Zutphen

Ben je ondernemer of zzp-er en is het bedrijf in de problemen door de coronacrisis? Er zijn door de overheid verschillende maatregelen genomen.

Medewerkers Alfa werken zo veel mogelijk thuis

Medewerkers Alfa werken zo veel mogelijk thuis

24 maart 2020 | Alex van Vliet

De medewerkers van Alfa werken, in ieder geval tot en met 28 april, zoveel mogelijk vanuit huis. Gesprekken vinden bij voorkeur telefonisch of via videobellen plaats.

Subsidieregeling vleeskalverstallen 2019: stand van zaken

Subsidieregeling vleeskalverstallen 2019: stand van zaken

23 maart 2020 | Marit van de Bunt - Willemse

Twee openstellingen waren er in 2018 en 2019 voor ondernemers die met subsidie wilden investeren in kalverstallen. Heb jij de subsidie gekregen? Hou je aan de voorwaarden. Lees meer.

Herinnering: activeer tijdig je VIA-machtiging

Herinnering: activeer tijdig je VIA-machtiging

10 maart 2020 | Sabine Rozeboom

In januari heb je een brief ontvangen van de Belastingdienst met daarbij het ‘Formulier Registratie Machtiging Intermediair Goedkeuren’. Lees meer over deze goedkeuring.

Mag het gebruik van glyfosaat worden verboden in pachtovereenkomsten?

Mag het gebruik van glyfosaat worden verboden in pachtovereenkomsten?

26 februari 2020 | Lisette Kooijman

Provincies en gemeenten verbieden sinds pachtjaar 2019 steeds vaker het gebruik van glyfosaat in de (geliberaliseerde) pachtovereenkomst. Is dat eigenlijk wel toegestaan?