Banner

Duurzaam, circulair bij nieuw en verbouw

17 mei 2024 | Door:  Jan Poppe

In veel overeenkomsten worden de woorden: “duurzaam” en “circulair” gebruikt. Uiteraard wil je de nieuwbouw duurzaam en met circulaire materialen gebruiken. Zo ook in de uitspraak van de Rechtbank Gelderland. De rechter moest oordelen over de oplevering van een bedrijfsunit in een bedrijfsverzamelgebouw. De bouwer en de koper waren overeengekomen dat er goed en deugdelijk werk opgeleverd moet worden waarbij de voorschriften van de overheid opgevolgd zijn.

Is staal duurzaam?

De bouwer mocht wijzigingen aanbrengen in het ontwerp en tijdens de bouw, zolang als de kwaliteit en de duurzaamheid van de bedrijfsunit niet verminderd. In de overeenkomst werd verwezen naar een brochure. De vraag die de rechter beoordeelde was of de koper het gebruik van staal in de unit wel of niet toestaat. In de overeenkomst was het gebruik van staal niet voorzien. In het kort was het oordeel van de rechter dat staal in mindere mate dan hout duurzaam en circulair kan zijn en dat het gebruik van stalen balken niet is uitgesloten.

In de brochure is de te bouwen unit omschreven als “circulair, energieneutraal, milieuvriendelijk, maar ook betaalbaar ontworpen en gebouwd.” Ondanks het vermelden van veel houten onderdelen in de brochure is dus het gebruik van stalen balken toegestaan.

Het belang van deze uitspraak is:

  1. Duidelijke omschrijving welke materialen worden gebruikt (welke zijn gewenst)
  2. Een duidelijke omschrijving wat bedoeld wordt met de woorden circulair, milieuvriendelijk en duurzaam.

Het goed vastleggen wat bouwer en koper bedoelen met genoemde woorden voorkomt meestal het niet betalen van facturen en een hoop gedoe.

Gebrek in de huurovereenkomst

Het beschrijven van de woorden (woorden zijn meestal niet duidelijk) voorkomt ook discussie in huursituaties. Is er een gebouw met enkel glas, of is de isolatiewaarde laag of heeft de Cv-ketel een laag opwekkingsrendement? In al die gevallen kan er sprake zijn van een gebrek bij huur, en heeft de huurder recht op herstel (art. 7:243 BW). Een laag energielabel kan in gevallen ook aangemerkt worden als een gebrek. Leg daarom in de huurovereenkomst vast hoe de huurder en verhuurder duurzaamheid, milieuvriendelijk en energiebesparend uitleggen. Welke gevolgen willen huurder en verhuurder als er bij wet bepaald wordt of enkel glas, slecht renderende CV of laag energielabel een gebrek is?

Water en drainage

Een tuin of erf bij een bedrijfsgebouw wordt meestal beplant. Of een verkoper en koper dan uit mogen gaan van een goed doorlatende bodem (zonder bodemvreemd materiaal) en plantengroei mogelijk is hangt af van de inhoud van de overeenkomst. Beplanting in plaats van tegels vormt een van de maatregelen om de klimaatverandering tegen te gaan. Zoals hiervoor aangegeven is een duidelijke omschrijving nodig in de overeenkomst, dat geldt ook voor het gebruik van de tuin als tuin. Welke planten moeten mogelijk zijn, mag er op een bepaalde diepte in de grond een ondoordringbare laag aanwezig zijn die gevolg kan hebben voor de plantengroei?

Woorden in contracten

Het lijkt vanzelfsprekend om woorden uit te schrijven en toe te lichten in een overeenkomst. Maar die vanzelfsprekendheid is er niet en dat vraagt dus meer van de inhoud van de overeenkomst. De verleiding is groot om een model te gebruiken en die zonder aanpassingen aan je klant te sturen of te kopen, te huren zonder het contract goed te lezen. Woorden zijn immers niet duidelijk en dat vraagt om een toelichting in de overeenkomst. Doe je dat niet, dan is een nieuw gebouw minder duurzaam dan je dacht en is het genot minder. Kortom woorden zijn niet duidelijk, dus dat vraagt een toelichting of omschrijving in de overeenkomst.

Wanneer tussen de Holding en de werkmaatschappij of met een derde een overeenkomst wordt gesloten en daarin woorden: “klimaat”, “duurzaam”, “energieneutraal” en “circulair” voorkomen, moet je die verduidelijken. Alfa is een B Corp-organisatie en onze juristen weten inhoud te geven aan hetgeen jouw bedrijf bedoelt met duurzaam, circulair, klimaatbestendig.

Jan Poppe

Jan Poppe

Senior juridisch adviseur

| jpoppe@alfa.nl


Meer over Jan