Banner

Column Bouw Belang: Gereedschapskist

21 juli 2021 | Door:  Gerrald Heijnen

Zonder goed gereedschap begint een vakman niets. Dat is ook voor een fiscaal adviseur het geval. Wat zit er zo al in de gereedschapskist van een fiscaal adviseur? 

Een belangrijk deel van ons werk ziet er op toe dat we de ondernemers zoveel mogelijk gebruik willen laten maken van bijzondere fiscale regelingen. Helaas lukt dat niet altijd. Zo is de BIK (Baangerelateerde Investeringskorting) inmiddels alweer afgeschaft.

Een ander stuk gereedschap waar ik veelvuldig in de praktijk gebruik van maak is de bedrijfsopvolgingsregeling in de Successiewet. Deze regeling maakt het mogelijk om bedrijfsvermogen, door middel van schenken of vererven, fiscaal vriendelijk over te dragen. Hiermee kunnen enorme belastingbesparingen worden bereikt. Aan de regeling zitten wel voorwaarden verbonden. Zo zal de overdrager de onderneming vijf jaar (in overlijdensgevallen één jaar) moeten hebben gedreven en zal de overnemer de onderneming vijf jaar moeten voortzetten. Betreft het de aandelen in een rechtspersoon dan moet de rechtspersoon aan deze vijf jaar eisen voldoen. Daarbij moet de overdrager van de aandelen deze vijf jaar (in overlijdens gevallen één jaar) in het bezit hebben gehad en mag de overnemer de aandelen vijf jaar niet vervreemden.

Voorbeeld
Het voordeel kan heel groot zijn. Ik zal dit uitleggen aan de hand van een voorbeeld: Een ondernemer heeft een bouwonderneming met een waarde van € 3.000.000,-. Hij heeft een zoon die de onderneming wil voortzetten. De ondernemer schenkt de gehele onderneming aan zijn zoon. Met gebruikmaking van de bedrijfsopvolgingsregeling is zoon dan een bedrag van circa € 61.000,- schenkbelasting verschuldigd. Als er geen gebruik gemaakt kan worden van de regeling dan zou de schenkbelasting in dit geval circa € 586.000,- bedragen. Dat is bijna tien keer zoveel. Nu gaan er geruchten dat ook naar deze regeling in Den Haag kritisch gekeken wordt. De verwachting is dat de regeling de komende jaren sterk zal worden versoberd. Dit kan een reden zijn om een bedrijfsoverdracht die binnen nu en een aantal jaren gepland staat en waarbij u bedrijfsvermogen wil gaan schenken, naar voren te halen.

De column is gepubliceerd op Bouw Belang