Banner

Column BouwBelang: Belastingtechnisch in 2022 nog wat te verdienen?

8 december 2022 | Door:  Gerrald Heijnen

Het einde van 2022 is inzicht. Valt er belastingtechnisch nog wat  te verdienen? In mijn vorige column had ik al aangegeven dat ik de verwachting had dat er nog het nodige op ons af zou komen met Prinsjesdag. Dat is helaas inderdaad het geval. Vooral de dga en  het mkb moet het ontgelden.

De dga zal in 2023 worden geconfronteerd met een salarisverhoging. Dit is het gevolg van het afschaffen van de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijk-loonregeling. Op dit loon van de meest verglijkbare dienstbetrekking mag nu nog een afslag van 25% opgedaan worden. Deze afslag wordt in 2023 afgeschaft. Dit is nadelig omdat we dit extra geld ook als dividend uit de BV kunnen halen. Dat is voordeliger qua belastingheffing.
De tweede maatregel waar de dga door getroffen gaat worden is dat inkomsten uit dividenden in de toekomst zwaarder belast gaan worden. Het wordt dan ook aantrekkelijker om jaarlijks dividend uitkeringen te gaan doen die binnen het lage tarief vallen.

Vennootschapsbelasting

Nog een grote verandering is dat de tarief opstap in de vennootschapsbelasting wordt verlaagd naar € 200.000,-. Ook het tarief zelf in de vennootschapsbelasting moet er aan geloven. Het lage tarief wordt verhoogd naar 19%. Dit is een verhoging van 26%!! Voor de vennootschapsbelasting kan het dus lonend zijn om, als je de lage tarief schijf nog niet hebt volgemaakt, wellicht nog te zorgen dat je op enkele deals de winst in 2022 kan nemen. Dit kan zomaar een belastingbesparing opleveren van 10,8%.
Als laatste wil ik jullie nog meegeven dat de regeling omtrent de schenking voor de eigenwoning volgend jaar wordt ingeperkt. Om die belastingbesparing te realiseren zul je ook dit jaar in actie moeten komen.

Er valt de laatste weken van het jaar op belastinggebied dus wel degelijk wat te verdienen. Hou hiervoor ook de eindejaarstips van Alfa in de gaten; deze zijn te vinden op https://www.alfa.nl/eindejaarstips

Rest mij niet anders dan jou alvast fijne feestdagen toe te wensen.