Banner

Column Bouwtotaal: circulariteit, personeel en fiscaliteit

23 juni 2021 | Door:  Gerrald Heijnen

Energietransitie en circulariteit, beide thema's hebben te maken met duurzaamheid. Duurzaam ondernemen is ook een duurzaam personeelsbeleid. Als ik in contact ben met klanten merk ik vaak nog iets onbekends met het thema duurzaamheid. Wat is dat dan precies: duurzaam ondernemen? Vaak mondt dat uit in hele leuke gespreken over ondernemerschap en toekomstvisie.

Dat duurzaamheid en circulariteit belangrijke thema’s zijn die mede bepalen hoe we onze toekomstvisie gaan inkleuren, daar zijn we het wel over eens. Maar hoe gaan we dat dan toepassen in onze eigen onderneming?

Duurzaam personeelsbeleid

Duurzaamheid is een veel breder begrip dan we soms denken. Duurzaam ondernemen betekent ook een duurzaam personeelsbeleid. Dat medewerkers een veilige werkplek hebben, zich kunnen ontwikkelen en ook een passende beloning krijgen voor het werk dat ze verrichten. Op dat gebied van personeelsbeleid liggen kansen voor de ondernemers.

De geluiden die ik uit de markt hoor is dat het erg lastig is om personeel te vinden, laat staan goed personeel. Dat gaat door alle lagen van de beroepsbevolking heen. Als je de mensen moeilijk kan vinden wordt het des te belangrijker om zuinig te zijn op je medewerkers. Een duurzaam personeelsbeleid dus. Regelmatig krijgen wij de vraag van klanten hoe kan ik medewerkers binden in de beloningssfeer. In de praktijk zie je daar verschillende varianten voorbij komen waarbij ze financieel aantrekkelijk werkgeverschap willen creëren.

Eén van de eenvoudigste vormen is het creatief belonen van medewerkers. Dit doe je door looncomponenten om te zetten in looncomponenten die laag belast zijn. Je kan hierbij denken dat de werknemer brutoloon inlevert en de werkgever een elektrische auto ter beschikking stelt, een ander voorbeeld is door gebruik te maken van eindheffingsloon.

Extra belonen

Een andere vorm is dat er gewerkt wordt met het extra belonen van personeel in de vorm van een bonus of een winstdeling. De bonus wordt vaak gekoppeld aan een prestatie van de medewerker en een winstdelingsregeling aan de prestaties van de onderneming. De eerste die hier genoemd wordt vind ik persoonlijk niet bij een duurzaam personeelsbeleid passen. De winstdelingsregeling wel. De medewerkers profiteren immers mee als de onderneming een goed resultaat behaald. De winstdeling heeft als nadeel dat deze zwaar belast wordt.

Een alternatief hiervoor kan zijn dat je deze beloning niet laat lopen via het loon, maar dat je de medewerkers laat participeren in de onderneming. In het verleden werd dit vooral gedaan met medewerkers die je echt niet kwijt wil. We noemden dit dan wel de sleutelfiguren in de onderneming. Maar je ziet tegenwoordig ook dat alle medewerkers de mogelijkheid wordt geboden om financieel te participeren in de onderneming. Ze worden voor een klein deel eigenaar. Ze krijgen geen zeggenschap in de onderneming, maar delen wel mee in het resultaat. Deze participatie vormt voor de medewerkers box 3 vermogen. Als het rendement op de participatie hoog genoeg is wordt de het winstaandeel minder zwaar belast dan wanneer dit via het loon zou lopen.

Je begrijpt wel dat opzetten van een medewerkersparticipatie maatwerk betreft. Een belangrijke voorwaarde is wel: past de regeling bij jou, jouw onderneming en jouw medewerker. Nog belangrijker is of het uiteindelijke doel, een duurzame relatie aangaan met jouw medewerker, wordt gehaald!

De column is gepubliceerd op Bouwtotaal