Banner

Column BouwBelang: Een sigaar uit eigen doos?

13 maart 2023 | Door:  Gerrald Heijnen

In mijn column van december 2022 heb ik geschreven op welke fronten er fiscaal nog wat te verdienen viel eind 2022. Bij de start van 2023 wil ik verder gaan met een tip voor de vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting.

Onlangs is de regeling voor willekeurige afschrijving die bedoeld is voor ‘investeringen in het belang van bevordering van de economische ontwikkelingen’, in werking getreden. Wat houdt deze regeling dan in? Als u in 2023 investeert en de investering voor 1 januari 2026 in gebruik neemt, mag je 50 procent van het investeringsbedrag willekeurig afschrijven. De resterende 50 procent moet je wel regulier afschrijven.

Uiteraard zijn er voorwaarden aan verbonden. Zo is het van belang dat het gaat om bedrijfsmiddelen die nog niet eerder in gebruik zijn genomen en je de investering in 2023 aangaat. Dat houdt in dat de opdrachtbevestiging in 2023 moet zijn getekend. Investeringen die in 2022 zijn aangegaan en in 2023 worden geleverd, tellen dus niet mee. Verder is het van belang dat als de investering is gedaan in 2023 maar in 2024 of 2025 in gebruik wordt genomen, het bedrag dat je willekeurig wilt afschrijven ook daadwerkelijk in 2023 is aanbetaald.

Uitzonderingen

Helaas geldt de regeling niet voor alle investeringen en geldt een uitzondering voor investeringen in: gebouwen, schepen, vliegtuigen, bromfietsen en motoren. Ook personenauto’s die niet zijn bestemd voor beroepsvervoer komen niet in aanmerking. Dat geldt wel voor auto’s zonder CO2-uitstoot. Verder geldt de regeling niet voor immateriële activa (zoals vergunningen en goodwill), dieren en bedrijfsmiddelen die hoofdzakelijk zijn bestemd voor verhuur. Tot slot zijn uitgezonderd voor het openbaar verkeer openstaande wegen en paden, inclusief bruggen, viaducten, duikers en tunnels en bedrijfsmiddelen die al willekeurig worden afgeschreven op grond van een andere regeling.

Ondanks de uitzonderingen blijven er naar mijn mening nog voldoende investeringsmogelijkheden over. Het voordeel  van deze regeling is vooral een liquiditeitsvoordeel, maar kan ook een progressievoordeel opleveren. Jij kunt namelijk de willekeurige afschrijving inzetten in de jaren dat je in een hoger belastingtarief valt. Je plant dan wanneer je de afschrijving neemt. Dit levert dan echt een belastingvoordeel op en is het geen sigaar meer uit eigen doos; en die smaakt nog lekkerder!