Melkveehouderij

Als ondernemer in de melkveehouderij heb je te maken met steeds meer wetten en regels. Je bedrijfsvoering wordt er niet eenvoudiger op. Dat brengt risico's met zich mee. Alfa volgt de ontwikkelingen in de zuivelmarkt op de voet en heeft een duidelijke visie op toekomstige ontwikkelingen in de melkveehouderij. Alfa staat dus dichtbij en bekijkt samen met jou je financiële resultaten en je administratie en samen bekijken we de mogelijkheden en wensen. 

Dichtbij de sector

De melkveehouderij is een sector waar de opbrengsten onder druk staan. Om te bepalen hoe laag de kosten kunnen zijn en wat gangbaar is in de sector, biedt Alfa een specifiek kengetallenoverzicht als voorloper op de jaarrekening. Daarnaast bieden wij de mogelijkheid om een bedrijfseconomische rapportage op te stellen. Deze cijfers geven jouw technische en financiële bedrijfsresultaten weer ten opzichte van voorgaande jaren en je eigen begroting. Hiermee maak je je concurrentiepositie inzichtelijk. De kengetallen zijn belangrijke handvatten als het gaat om de groei, de ontwikkeling en het voortbestaan van je bedrijf. Met Alfa kun je je opbrengsten optimaliseren en je kostprijs verlagen.
Voor de melkveehouderij publiceert Alfa jaarlijks Cijfers die Spreken. Hier kun je  lezen hoe de sector melkveehouderij in het afgelopen jaar heeft gepresteerd, welke ontwikkelingen er zijn en hoe je als ondernemer hierop kunt anticiperen. 

Per maand of kwartaal de balans opmaken

Hoe scoor je ten opzichte van je collega’s? BAS 3.0 laat het zien. BAS staat voor Bedrijfs Analyse Systeem. Het is een systeem waarmee we voor jou verschillende informatie combineren tot stuurkengetallen voor je bedrijf. Hiermee krijg je in één oogopslag inzicht in de totale technische en financiële bedrijfsvoering. Bovendien laat BAS 3.0 zien hoe je scoort ten opzichte van vergelijkende groepen. Bijkomend voordeel is dat je gegevens periodiek worden verwerkt zodat je aan het eind van het jaar ook snel beschikt over je jaarrapportage.

Je kunt ook kiezen voor een kwartaalrapport.Het kwartaalrapport ontvang je binnen zes weken na het verstrijken van het kwartaal. Indien gewenst kan één van onze adviseurs de BAS rapportage mondeling of schriftelijk van advies voorzien. Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.

Bekijk hier een video met één van onze klanten, Henk Hop, over BAS 3.0:

Dichtbij de cijfers van de dag

Alfa is kennispartner van Melkvee.nl, een online platform voor melkveehouders. Hoge voerprijzen en een dalende melkprijs zetten de marge en daarmee de liquiditeit van melkveebedrijven onder druk. Om inzicht te geven in de liquiditeitspositie voor de sector als geheel en het individuele bedrijf afzonderlijk hebben Alfa en Melkvee.nl een Marge-Monitor Melkveehouderij ontwikkeld.

Er zijn diverse rapporten over de financiële ontwikkeling van de melkveesector, maar een actueel overzicht rondom liquiditeit ontbreekt. De Marge-Monitor geeft in één oogopslag weer hoe de Nederlandse melkveesector er voor staat. Het maakt duidelijk of het gemiddelde bedrijf aan zijn verplichtingen voldoet. Maak nu gratis kennis met de Marge-monitor Melkveehouderij.

ROM-advisering  (milieuvergunning, welzijn, ammoniakreductie)

Vragen over ruimtelijke ordening en milieu (ROM) spelen op steeds meer bedrijven. ROM is onderdeel van strategische advisering aan Alfa-klanten. ROM sluit naadloos aan op andere dienstverlening, zoals het begeleiden bij en het opstellen van (ondernemings-)plannen.