Cijfers die Spreken

In overleg met onze klanten hebben wij in 2018 besloten om Cijfers die Spreken alleen aan onze melkvee-klanten te verstrekken. De gemiddelde cijfers van de sector brengen wij niet meer naar buiten. In onze adviesgesprekken met onze klanten focussen we op de bedrijfsspecifieke begroting, tussentijdse rapportages en specifieke groepsoverzichten. Deze groepsoverzichten zijn beter te benutten als vergelijkingsmateriaal dan het sectorgemiddelde. Heeft u aanvullende vragen? Schroom niet en neem contact met mij op!

Met vriendelijke groet,

Hans de Bie