Cijfers die Spreken

Cijfers die Spreken is een begrip in de agrarische markt en in 2002 werd de eerste editie uitgebracht. Een jaarlijkse uitgave met een terugblik op het afgelopen jaar en actuele thema artikelen.  Omdat ontwikkelingen in de melkveehouderij zich zeer snel opvolgen, zijn we in 2020 van een jaaruitgave naar kwartaalupdates van Cijfers die Spreken gegaan.

Hierbij de tweede editie van Cijfers die Spreken in de vernieuwde vorm.

Bekijk Cijfers die Spreken

Hierin zijn de rollende jaarcijfers over kwartaal 1 2020 opgenomen. De cijfers zijn weergegeven in vergelijking met voorgaand jaar zodat je de ontwikkeling in de sector in beeld hebt. De focus in de cijfers ligt op operationeel niveau omdat je daar als melkveehouder direct op kunt sturen. Daarbij staan de “uitgaven op procesniveau” centraal, oftewel de kosten die direct gepaard gaan met de productie van melk. Met de BAS Melkvee Plus rapportage heb je deze kosten voor jouw bedrijf in beeld zodat je kunt bekijken waar jouw goede- en verbeterpunten liggen.

Naast de vergelijking met voorgaand jaar staan ook de resultaten van de 25% beste bedrijven met de laagste uitgaven op procesniveau in het overzicht. Uiteindelijk gaat het natuurlijk om het saldo wat je met je melkkoeien realiseert dus lagere kosten moet je altijd in relatie tot de opbrengsten zien. De integrale benadering van verbeterpunten is de basis om tot daadwerkelijke verbeterde resultaten op bedrijfsniveau te komen.

Hierbij kunnen de melkvee specialisten van Alfa jou goed ondersteunen met de BAS Melkvee Plus rapportage als basis voor inzicht in jouw persoonlijke resultaten.