Cijfers die Spreken

Hans de Bie (Marktmanager Food & Agri) over Cijfers die Spreken 2019


Daniëlle Geboers (Stafmedewerker bedrijfskunde) over Cijfers die Spreken 2019

Het jaar 2018 kende wederom veel veranderingen en aandachtspunten. Het fosfaatrechtenstelsel bepaalde niet als enige het aanzicht van 2018. Ook andere thema’s kwamen voorbij, zoals grondgebondenheid, biodiversiteit, klimaatdoelstellingen, diverse zuivelstromen en certificeringscriteria. Daarnaast bracht minister Carola Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit in september een nieuwe visie uit op de landbouw, waarin de kringlooplandbouw centraal staat.

In Cijfers die spreken 2019 komen de volgen de thema’s aan bod:

Deze thema’s geven je stof tot nadenken, om wellicht nieuwe keuzes te maken en veranderingen in je bedrijf door te voeren. Het vertalen van alle ontwikkelingen naar je eigen bedrijf hoef je zeker niet alleen te doen. De bedrijfskundige van Alfa ondersteunt jou graag bij het maken van de juiste keuzes.

In overleg met onze klanten hebben wij in 2018 besloten om de gemiddelde cijfers van de sector niet meer in Cijfers die Spreken op te nemen. De gemiddelde cijfers van de sector brengen wij dus niet meer naar buiten. In onze adviesgesprekken met onze klanten focussen we op de bedrijfsspecifieke begroting, tussentijdse rapportages en specifieke groepsoverzichten. Deze groepsoverzichten zijn beter te benutten als vergelijkingsmateriaal dan het sectorgemiddelde.

Wil je meer weten over de thema’s in de nieuwe editie van Cijfers die Spreken? Neem dan contact op met je vaste contactpersoon bij Alfa.

Met vriendelijke groet,

Hans de Bie
Marktmanager Food & Agri

Subsidies


Fosfaatrechten

Landbouwbeleid
 

 

Financiering