De toegevoegde waarde van een begroting

In de praktijk blijkt dat melkveehouders die bewust met een begroting werken succesvoller in hun werk zijn, omdat ze gerichter kunnen sturen binnen het bedrijf. Een begroting geeft goed inzicht in de financiële slagkracht en de continuïteit van het melkveebedrijf op de lange termijn. 

Het begrotingsmodel voor de melkveehouderij 

Specifiek voor de melkveehouderij heeft Alfa een monitoringsrapport ontwikkeld om meer inzicht te verkrijgen en aan te sluiten bij de processen op het melkveebedrijf, ook wel BAS Melkvee Plus genoemd. BAS staat voor Bedrijfs Analyse Systeem. In dit rapport kan een begroting worden opgenomen die is samengesteld met het BAS Melkvee Plus begrotingsmodel. Dit model geeft goed inzicht in de toekomstige winstverwachtingen waarbij volledig rekening wordt gehouden met alle factoren die hier invloed op hebben. Factoren van invloed zijn fosfaatrechten, grondgebondenheid, bedrijfsopzet en capaciteit, marktafzet etc. 

Voordelen voor de melkveehouder 

Als je gebruik maakt van het BAS Melkvee Plus begrotingsmodel heb je inzicht in: 

Vooruit kijken in de melkveehouderij

Aan de hand van historische gegevens in combinatie met toekomstige doelen stellen we samen de begroting op die we in het BAS Melkvee Plus rapport integreren. Op basis van tussentijdse cijfers heb je goed inzichtelijk of je met je bedrijfsresultaten goed op koers zit en waar je mogelijk bij kan sturen. 

Op deze manier kijk je continu vooruit en hou je goed zicht op het continuïteitsperspectief van je bedrijf en een gezond gezinsinkomen.

Begroten in de melkveehouderij met BAS Melkvee Plus