Persoonlijk financieel overzicht - PFO

De financiële situatie voor je bedrijf is doorgaans prima gedocumenteerd. Elk jaar ontvang je een jaarrekening met een balans en een winst en verlies rekening en wellicht ook tussentijdse cijfers. Maar heb je die grip en dat overzicht ook op je privésituatie? Ken je de prognose van je toekomstige inkomsten en vaste lasten? Is je pensioen wel goed geregeld? En weet je waar je richting de toekomst rekening mee moet houden? Daarom heeft Alfa het PFO ontwikkeld, het Persoonlijk Financieel Overzicht.

Overzicht geeft inzicht

Vaak wordt de persoonlijke financiële situatie door de jaren heen steeds complexer. Het begint vaak met het kopen van een huis, het krijgen van kinderen en kinderen die gaan studeren. Later komt de vraag of je wel voldoende pensioen hebt opgebouwd en wat het verkopen of stoppen van je bedrijf voor gevolgen heeft voor je persoonlijke financiële situatie. De inkomsten en uitgaven per jaar bijvoorbeeld, maar ook het resterend budget per jaar: het bedrag dat je ‘vrij’ kunt besteden, nu en de komende jaren. Je vindt er alle bezittingen en schulden in vermeld. Ook geeft het rapport antwoord op vragen als: ‘Hoe ziet mijn inkomen eruit wanneer ik stop met mijn bedrijf?’ of ‘Hoe ziet mijn inkomen eruit bij het bereiken van mijn pensioenleeftijd?’. Het PFO geeft inzicht en grip op je persoonlijke financiële situatie waarmee je - indien nodig - tijdig maatregelen kunt treffen of bijsturen.

PFO of maatwerk financieel plan

Die antwoorden vind je terug in een overzichtelijk rapport. Het PFO geeft inzicht in je inkomsten, vaste lasten en vermogen en geeft een doorkijkje naar de gevolgen hiervan voor je financiële situatie in de toekomst. De heldere grafische weergave van de kengetallen maakt het PFO prettig leesbaar. Ook is het PFO een handig hulpmiddel voor tussenpersonen. Bijvoorbeeld wanneer je een financiering wilt aanvragen voor een woning. Of een overlijdensrisico- of arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten. Bovendien is het PFO op uw specifieke wensen toe te snijden door een uitgebreidere maatwerk versie. Met het PFO rapport als basis kan Alfa een financieel plan op maat maken. In zo’n plan maken we de stappen concreet om jouw eigen financiële einddoel te behalen. En geven we inzicht in de betaalbaarheid van jouw eigen woning en de gevolgen van arbeidsongeschiktheid of van overlijden.