Banner

Groter risico op vervallen betalingsrechten in 2020

11 maart 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

Elk jaar vraag je in de Gecombineerde opgave uitbetaling van betalingsrechten aan. Vanaf 2020 vervallen betalingsrechten als in twee opeenvolgende jaren niet alle betalingsrechten zijn benut. Voortaan wordt niet meer gekeken naar de benutting van de afzonderlijke betalingsrechten. Als je in 2020 voor het tweede jaar onvoldoende subsidiabele grond hebt, raak je betalingsrechten definitief kwijt. Het advies is om overtollig betalingsrechten te verkopen of te verhuren.

Bedrijven die meer betalingsrechten dan subsidiabele grond hebben, konden voorheen automatisch de volgorde veranderen, waardoor betalingsrechten die dreigden te vervallen als eerste werden uitbetaald. De Europese Commissie heeft lidstaat Nederland er op gewezen dat deze werkwijze met betrekking tot het laten vervallen van betalingsrechten onjuist was. Daarom zijn de regels nu veranderd.

2019 telt mee

De wijziging gaat in per 2020. Echter, ook de situatie in 2019 wordt meegenomen in de beoordeling of betalingsrechten in twee opeenvolgende jaren zijn benut. Hierdoor kunnen al in 2020 betalingsrechten vervallen. Bij de bepaling of betalingsrechten komen te vervallen, wordt gekeken naar alle betalingsrechten die bij het bedrijf geregistreerd staan. Daarbij maakt het niet uit of de betalingsrechten in eigendom zijn of gehuurd worden. Verhuurde rechten tellen niet mee.

Een voorbeeld

Een bedrijf met 50 eigen betalingsrechten gaf in 2019 50 hectare subsidiabele grond op. RVO heeft geconstateerd dat het areaal subsidiabele grond slechts 48 hectare was, waardoor 2 betalingsrechten in 2019 niet werden benut. In 2020 geeft dit bedrijf 55 hectare grond op. Naast de 50 betalingsrechten in eigendom worden ook 5 rechten gehuurd. Stel dat RVO 54 hectare subsidiabele grond constateert, dan wordt voor het tweede opeenvolgende jaar 1 betalingsrecht niet benut. Dit betalingsrecht komt in 2020 definitief te vervallen.

Volgorde vervallen betalingsrechten

Als betalingsrechten komen te vervallen, dan hanteert RVO onderstaande volgorde:

Wat te doen?

Als je vorig jaar niet alle betalingsrechten hebt kunnen benutten, is het belangrijk dat je in 2020 wel alle rechten benut. Daarvoor zul je op 15 mei voldoende subsidiabele grond in gebruik moeten hebben. Lukt dat niet? Kies er dan voor om je overschot aan betalingsrechten te verkopen of te verhuren aan een andere landbouwer. Regel dit uiterlijk op 15 mei 2020. Op die manier voorkom je dat je betalingsrechten vervallen. Voor verhuurders van betalingsrechten is het (nu extra) belangrijk om goede afspraken te maken over de benutting van de rechten door de huurder.

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. De belangrijkste zaken op het gebied van de Gecombineerde opgave lees je op onze speciale pagina.

Lees meer

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2020
Controleer de beslissing uitbetaling betalingsrechten goed

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen