Banner

Aandachtspunten bij de Gecombineerde opgave 2020

10 maart 2020 | Door:  Jeroen van den Hengel

De Gecombineerde opgave is de jaarlijkse opgave voor agrarisch ondernemers. Elk jaar verandert de opgave. Dit jaar worden extra vragen gesteld voor de Europees verplichte landbouwstatistieken. Dit zijn vragen over bijvoorbeeld de bedrijfsleiding en over het gebruik en de opslag van dierlijke mest. Daarnaast zijn de GLB-regels gewijzigd, onder meer omtrent het vervallen van betalingsrechten. Andere aandachtspunten hebben wij hieronder voor je op een rij gezet.

1. Uitnodiging voor de opgave

RVO nodigt niet alle ondernemers tegelijk uit om de Gecombineerde opgave te doen. Dit gebeurt verspreid, onder andere om de piekbelasting bij RVO-klantcontact te beperken. Als je een uitnodiging krijgt, ben je verplicht om de opgave in te vullen. In principe worden alle bedrijven uitgenodigd die bij de KvK met een agrarische SBI-code staan ingeschreven, bedrijven die verplicht opgave vanuit het mestbeleid moeten doen, bedrijven die vorig jaar subsidie hebben aangevraagd en/of glastuinders i.v.m. de verplichte emissieaangifte.

2. Een goede voorbereiding

Je vult de opgave in op mijn.rvo.nl. Vanaf 2020 kun je Internet Explorer niet meer gebruiken voor het doen van de Gecombineerde opgave. Om de opgave in te kunnen vullen, heb je een aantal zaken nodig die je het beste vooraf kunt regelen, zoals een geldig eHerkenningsmiddel. Uiteraard kun je ook Alfa machtigen om de opgave in te laten vullen, of te laten beoordelen. RVO heeft een Checklist ontwikkeld met informatie die je nodig hebt voor het invullen van de opgave.

3. Juiste registratie

Voor de uitbetaling uit het GLB moet je een actieve landbouwer zijn. Hiervan is sprake als je bedrijf op 15 mei met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit staat ingeschreven bij KvK. Verander je de inschrijving bij KvK? Zorg er dan voor dat de registratie uiterlijk 15 mei 2020 is aangepast. Heb je te maken met een bedrijfsoverdracht of een juridische wijziging met een overdrachtsdatum vóór 15 mei? Zorg er dan voor dat je het nieuwe bedrijf op tijd inschrijft bij KvK. Lees meer.

4. Percelen up-to-date

Het is raadzaam om je percelen bij te werken vóór het invullen van de Gecombineerde opgave. Percelen bijwerken kan het hele jaar door. Het is van belang dat je perceelsregistratie actueel is. In ‘Mijn percelen’ registreer je jouw bedrijfssituatie. Een eerste groep van ruim 200 landbouwers gaat werken met een nieuwe digitale kaart: de Basisregistratie Grootschalige Topografie (BGT). In de komende twee jaar worden alle bedrijven overgezet naar de nieuwe BGT.  

5. Tijdig indienen en kortingsperiode

Inmiddels is 1 maart de vertrouwde datum waarop gestart kan worden met het invullen en insturen van de Gecombineerde opgave. De uiterste indiendatum – zonder korting – is vrijdag 15 mei 2020. De kortingsperiode voor de diverse GLB-betalingen loopt van 16 mei tot en met dinsdag 9 juni. Aanvragen die RVO na de laatste dag van de kortingsperiode ontvangt, worden afgewezen.

6. Voorafgaande controles oplossen

Bij een aanvraag voor GLB-subsidies voert RVO drie voorafgaande controles uit. Dit zijn controles met een extra hersteltermijn:

Na het versturen van de Gecombineerde opgave krijg je een bericht met de uitkomst van de voorafgaande controles. Je kunt deze raadplegen op mijn.rvo.nl. Moet je een of meerdere voorafgaande controles oplossen, dan heb je extra tijd om je opgave zonder termijnkorting aan te passen, tot uiterlijk 19 juni 2020.

7. Overdracht betalingsrechten tijdig regelen

Je kunt het hele jaar door betalingsrechten overdragen. Wil je dat de koper of huurder de betalingsrechten voor het betalingsjaar 2020 krijgt uitbetaald? Meld de overdracht dan uiterlijk 15 mei. Houd er rekening mee dat een overdracht pas volledig is gemeld als beide partijen de melding hebben ondertekend met een TAN-code. De koper of huurder van betalingsrechten moet voldoen aan de voorwaarde van actieve landbouwer.

8. Uitbetaling betalingsrechten

Met de Gecombineerde opgave kun je uitbetaling aanvragen van betalingsrechten, vergroeningsbetaling, extra betaling jonge landbouwers en graasdierpremie. Jonge en startende landbouwers kunnen betalingsrechten uit de Nationale reserve aanvragen.

Daarnaast kun je betalingsrechten aanvragen voor landbouwgrond die voor het algemeen belang werd gebruikt en nu weer in gebruik is als landbouwgrond. Om voor uitbetaling in aanmerking te komen en de afhandeling snel te laten verlopen, is het van belang dat je (bedrijfs)gegevens goed op orde zijn. Zorg dat naast de registratie van je percelen ook de inschrijving bij de KvK en zaken als je rekeningnummer goed bij RVO.nl geregistreerd staan.

9. Rekeningnummer bekend bij RVO

Het uitbetalen van subsidiegelden is alleen mogelijk als je rekeningnummer bij RVO bekend is. Jaarlijks ontbreekt in een paar honderd gevallen het rekeningnummer van de aanvrager. In de Gecombineerde opgave zie je een melding als RVO nog geen rekeningnummer heeft. Ontvang je deze melding? Vergeet dan niet om je rekeningnummer zo spoedig mogelijk door te geven op mijn.rvo.nl. Dit kan niet door je gemachtigde - bijvoorbeeld Alfa - worden gedaan, maar zul je zelf moeten doen.

10.   Ondertekenen met eHerkenning

Sinds enkele jaren kun je de opgave ondertekenen met eHerkenning in plaats van met een TAN-code. Dit kan alleen als jij, of je gemachtigde adviseur, met eHerkenning inlogt. Je hebt een eHerkenningsmiddel nodig met minimaal betrouwbaarheidsniveau 2+. Betrouwbaarheidsniveau 3 (eH3) is nog niet nodig voor de diensten van RVO. Alfa kan als gemachtigde sowieso zonder problemen jouw opgave indienen.

Vragen? Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Lees meer

Fosfaatproductie melkkoeien gebaseerd op geproduceerde hoeveelheid melk
‚Äč
Groter risico op vervallen betalingsrechten in 2020

Jeroen van den Hengel

Jeroen van den Hengel

Bedrijfskundig adviseur

088 2531018 | jvdhengel@alfa.nl


Meer over Jeroen