Banner

Wil je in 2020 fosfaatdifferentiatie gebruiken?

17 maart 2020

Voor het toepassen van de fosfaatdifferentiatie is het verplicht om de PAL- en Pw-getallen tijdig (uiterlijk op 15 mei) in te vullen in de Gecombineerde opgave. RVO heeft aangegeven dat bij het niet invullen van de betreffende getallen in de Gecombineerde opgave er geen fosfaatdifferentiatie mag worden toegepast. Ook niet als de informatie later alsnog wordt aangeleverd.

Extra klasse fosfaattoestand

Vanaf 2020 is er een extra klasse voor de fosfaattoestand van de grond. Dat betekent dat er nu 5 klassen zijn: hoog, ruim, neutraal, laag en arm. Om hiervoor in aanmerking te komen, moet per perceel het PAL- en/of Pw-getal worden ingevuld. Indien het PAL- en/of Pw-getal niet is ingevuld in de Gecombineerde opgave, moet voor het betreffende perceel uitgegaan worden van de fosfaatklasse ‘hoog’. In de onderstaande tabel staan de nieuwe klasseindeling en de nieuwe gebruiksnormen vermeld (met de oude norm tussen haakjes).

Geldigheid grondmonsters fosfaatgebruiksnormen

Ondanks dat er (nog) geen derogatie is, dien je wel over geldige grondmonsters te beschikken indien je gebruik wilt maken van de fosfaatdifferentiatie. De peildata voor grondmonsters die gebruikt worden voor de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen zijn anders dan die van de derogatiemonsters. Het analyseresultaat van grondmonsters voor de gedifferentieerde fosfaatgebruiksnormen moet uiterlijk 15 mei van het betreffende jaar beschikbaar zijn (en moeten ingevuld zijn bij de Gecombineerde opgave). Het grondmonster mag op 15 mei niet ouder zijn dan vier jaar. Hierbij wordt uitgegaan van de monsternamedatum.

Nieuwe bepaling fosfaattoestand

Met ingang van 1 januari 2021 verandert de bepaling van de fosfaattoestand. De fosfaattoestand voor zowel bouwland als grasland moet dan bepaald worden aan de hand van twee indicatoren, het P-CaCl2- getal (beschikbare hoeveelheid fosfaat in de bodem, ook wel P-PAE-getal genoemd) en het P-Al-getal (totale hoeveelheid fosfaat in de bodem).  Indien je voor dit jaar nog nieuwe grondmonsters moet laten nemen om fosfaatdifferentiatie te kunnen toepassen, houdt met deze nieuwe bepaling rekening. En overleg vooraf met je laboratorium of zij al op deze wijze analyseren.

Alfa is dichtbij

Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij. De belangrijkste actualiteiten op het gebied van fosfaatrechten lees je op onze speciale pagina: www.alfa.nl/fosfaatrechten.

Lees meer

Nieuwe fosfaatgebruiksnormen in 2020.