Banner

Belang van tijdig inschrijven landbouwactiviteit bij KVK

28 maart 2020 | Door:  Ina Visser

Uit een recente rechtelijke uitspraak van het CBb van 17 maart 2020, blijkt maar weer eens het belang van een juiste en tijdige registratie van de landbouwactiviteiten op je bedrijf. Voor het verkrijgen van subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet je op 15 mei van het aanvraagjaar actief landbouwer zijn. Voor het beoordelen of je een actief landbouwer bent, kijkt RVO ieder jaar welke Landbouwactiviteiten er op 15 mei  bij de Kamer van Koophandel (KVK) staan geregistreerd.

SBI codes landbouwactiviteiten

Je bent een actief landbouwer als je met je bedrijf met een landbouwactiviteit ingeschreven staat bij de KVK. Deze landbouwactiviteit moet de hoofdactiviteit van je bedrijf zijn. Bij ieder bedrijf wordt door de KVK één of meer SBI-codes geregistreerd. Deze SBI-codes geven de activiteiten die een bedrijf uitvoert aan. De SBI-codes die beginnen met 011, 012, 013, 014 of 016 zijn landbouwactiviteiten.

Registratie op 15 mei

RVO beoordeelt ieder jaar of je actief landbouwer bent. Ze kijken dan bij de KVK welke activiteiten er op 15 mei van het jaar dat je uitbetaling aanvraagt, geregistreerd staan. De registratie bij de KVK moet gelijk zijn aan de feitelijke situatie. Verandert je registratie bij de KVK, zorg dan dat uiterlijk 15 mei 2020 de registratie aangepast is bij de KVK.

Geen landbouwactiviteit als hoofdactiviteit

Staat je bedrijf niet met een landbouwactiviteit als hoofdactiviteit ingeschreven bij de KVK, maar als nevenactiviteit, dan kun je misschien toch uitbetaling aanvragen. Je moet dan met een accountantsverklaring aan kunnen tonen dat je landbouwactiviteiten een belangrijk onderdeel zijn van de totale economische activiteiten. Deze accountantsverklaring moet je jaarlijks voor 15 mei naar RVO insturen.

Er zijn twee mogelijkheden om de economische inbreng van de landbouwactiviteiten te bepalen:

Alfa is dichtbij

Mocht je twijfelen of je registratie bij de KVK juist is en/of kunnen we je helpen met een accountantsverklaring, schroom dan niet en neem contact op met één van onze specialisten op dit gebied. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur

088 2531451 | ivisser@alfa.nl


Meer over Ina