Banner

Energiebesparing: het geld ligt vaak voor het oprapen

15 maart 2022 | Door:  Erik Langerhuizen

Kun je het je voorstellen: het geld ligt voor het oprapen bij energiebesparing. Veel bedrijven zijn zelfs wettelijk verplicht om dat geld op te rapen. En veel ondernemers laten het dan alsnog liggen. Toch is dat precies wat er aan de hand is. Niet bij jouw bedrijf natuurlijk, maar wel bij anderen.

De voordelen van energiebesparing

Voor veel bedrijven gelden wettelijke verplichtingen op het gebied van energiebesparing. Maar ook als die plicht er niet is, is het slim om zuiniger met energie om te springen. Waarom ook alweer?

Handige maatregellijsten

Om het voor de ondernemer eenvoudiger te maken, heeft de overheid handige lijsten met standaardmaatregelen opgesteld voor 19 sectoren, zoals voor de detailhandel, horeca, kantoren, bedrijfshallen, en de agrarische sector. Deze Erkende Maatregelenlijsten voor energiebesparing (EML) laten zien welke maatregelen je binnen vijf jaar terugverdient. En met de huidige energieprijzen nog veel sneller.

Een deel van de maatregelen is altijd aantrekkelijk en kun je dus op elk willekeurig moment (‘zelfstandig moment’) nemen. Een ander deel is vooral zinvol op een ‘natuurlijk moment’, bijvoorbeeld als een installaties toch al vervangen wordt. De maatregellijsten zijn opgesteld voor de verderop beschreven energiebesparingsplicht. Ze zijn echter ook erg handig als deze verplichting niet van toepassing is.

Tot 80% subsidie op energiebesparingsadvies

Wist je dat je met de Subsidie Verduurzaming mkb (SVM) tot wel 80% (!) subsidie kunt krijgen voor het laten opstellen van een advies over verduurzaming en/of energiebesparing? Deze subsidie is beschikbaar voor ondernemers met een jaarlijks energieverbruik lager dan 50.000 kWh en 25.000 m3 gas. In grote lijnen zijn dit de ondernemers waarvoor de hierna beschreven energiebesparingsplicht niet geldt. Zie ook dit artikel dat wij publiceerden over de SVM-regeling.

Terugverdientijd langer dan vijf jaar?

Niet alle maatregelen zijn binnen vijf jaar terugverdiend. Maar ook die maatregelen zijn vaak nog steeds aantrekkelijk. Omdat veel ondernemers toch terughoudend blijken bij het nemen van zulke maatregelen, bestaan er subsidies om de kosten of de onzekerheid hierover te beperken. Hierbij valt te denken aan subsidies zoals de SDE++, EIA, MIA/Vamil, ISDE en nog diverse andere regelingen. Die zijn terug te vinden via de Subsidie- en financieringswijzer van RVO.

Voldoen aan wet- en regelgeving

Er bestaan verschillende - deels aan elkaar gerelateerde - wetten op gebied van energiebesparing. Met de wetchecker energiebesparing van RVO kun je eenvoudig nagaan welke van deze wetgeving voor jouw onderneming van toepassing is. Een deel van deze regels die voor veel ondernemers relevant zijn, lichten we hieronder iets uitgebreider toe.

Energiebesparingsplicht

Bedrijven zijn verplicht om alle energiebesparende maatregelen te nemen die binnen vijf jaar terugverdiend zijn. Maatregelen dus die om bedrijfseconomische redenen bijna altijd aantrekkelijk zijn, ook als het Activiteitenbesluit van de Wet milieubeheer je daar niet toe verplicht. Welke maatregelen dit zijn, vind je in de hierboven genoemde Erkende Maatregellijst energiebesparing.

De energiebesparingsplicht geldt voor bedrijven en instellingen (‘Wet milieubeheer inrichting’, kortweg Wm-inrichting)) met een energiegebruik vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas(equivalent) per jaar.

Informatieplicht energiebesparing

De informatieplicht energiebesparing betekent dat je moet aantonen hoe je voldoet aan de hierboven beschreven energiebesparingsplicht. Dit houdt in dat je bewijs indient bij het bevoegd gezag (meestal de gemeente of een regionale omgevingsdienst). Niet pas nadat het bevoegd gezag je daarom vraagt, maar ook als er nog niet om gevraagd is. Een handig hulpmiddel hierbij is het Stappenplan informatieplicht Energiebesparing van RvO.

Verplicht energielabel

Voor bedrijfsgebouwen is een energielabel verplicht bij verkoop, verhuur en oplevering van het pand. Dit geldt voor gebouwen waar energie wordt verbruikt om de ruimte te verwarmen of te koelen. De meeste bedrijfsgebouwen dus. Een energielabel is tien jaar geldig. Sinds januari 2020 wordt het energielabel op een andere manier berekend, waardoor het label bij een nieuwe keuring vaak anders zal uitvallen. Welk energielabel jouw pand heeft, kun je met je postcode en huisnummer opzoeken op ep-online.nl. Vind je geen label, dan heeft het pand dus geen geldig energielabel (meer).

Verplichting 2023 energielabel C voor kantoren

Per 1 januari 2023 moet een kantoorgebouw minimaal energielabel C hebben. Er zijn enkele uitzonderingen (bijvoorbeeld een monument, een oppervlakte minder dan 100 m2, minder dan 50% van pand heeft kantoorfunctie, etc.). Kantoren die hier niet aan voldoen, mogen vanaf die datum niet meer als kantoor worden gebruikt. Of dit ook voor jouw kantoor geldt, kun je eenvoudig terugvinden via deze GIS-viewer van RVO.

Zie hierover ook dit artikel en dit artikel dat wij eerder hierover publiceerden.

En voor thuis?

Waarschijnlijk wil je niet alleen zakelijk, maar ook privé de voordelen plukken. Kom je ’s avonds thuis (en verwarm je met een cv-ketel), kijk dan eens op https://zetmop60.nl. Alle grote cv-merken hebben hier informatie gedeeld hoe je binnen enkele minuten je cv-ketel efficiënter instelt. Besparen op je energiekosten was zelden zó eenvoudig.

Wil je je nog meer besparen, kijk dan op https://zetmop60.nl/tips/ en www.milieucentraal.nl voor nog veel meer handige tips. Overigens is een groot deel van deze tips ook zinvol voor een bedrijfspand, ook als ze niet op de Erkende Maatregelenlijst staan.

Meer weten?

Alfa is een B Corp. Dit een certificering voor de meest duurzame bedrijven. Alfa helpt je graag verder met jouw duurzaamheidsplannen. Dit kan zijn op het gebied van energiebesparing, subsidie aanvragen, fiscale regelingen, certificeringen zoals B Corp of de CO2-prestatieladder, verslaggeving rond duurzaamheid en meer. Heb je vragen neem dan contact op met een van onze adviseurs.

Erik Langerhuizen

Erik Langerhuizen

Relatiemanager

088 2533200 | elangerhuizen@alfa.nl


Meer over Erik