Banner

Voorkom sluiting van je kantoorpand per 2023

21 oktober 2020 | Door:  Arthur Zantinge

Ben je eigenaar of gebruiker van één of meerdere kantoorpanden? Wees je er dan van bewust dat elk kantoor in Nederland groter dan 100m2 verplicht is om met ingang van 2023 minimaal energielabel C te hebben. Kantoren die geen geldig energielabel C of beter hebben, mogen vanaf die datum niet meer gebruikt worden als kantoorpand.

Geldt dit ook voor mij?

Deze regelgeving geldt naar schatting voor 62.000 kantoren in Nederland, waarvan momenteel bijna 70% (!) nog niet voldoet. Bezit of gebruik je een kantoorpand groter dan 100m2, dan is het dus erg verstandig om na te gaan welk label je pand heeft. Welk energielabel je kantoor heeft, en hoe lang dat nog geldig is, kun je opzoeken op https://www.ep-online.nl/

Om eenvoudig te bepalen of dit ook voor jouw kantoorgebouw geldt, heeft RVO een handige beslisboom gemaakt. Deze is overigens niet volmaakt. De suggestie dat deze wet alleen geldt als je de eigenaar van het pand bent, is daarbij wat kort door de bocht. Ook als je in een (al dan niet multi-tenant) huurpand zit, is deze wetgeving gewoon van toepassing. Hoewel vooral de eigenaar van het pand verantwoordelijk is voor het voldoen aan deze regelgeving, kun je ook als gebruiker een probleem hebben als het pand per 1-1-2023 niet meer gebruikt mag worden. Mocht je komende jaren een huurcontract voor kantoorruimte (opnieuw) afsluiten, zorg dan voor duidelijke afspraken over het voldoen aan deze wetgeving of de consequenties als dat niet gebeurt. Het kan namelijk zijn dat je je medewerkers niet meer op kantoor kan laten werken.

Uitzonderingen

Een beperkt aantal situaties zijn uitgezonderd van de energielabel C plicht. Denk hierbij aan panden:

Verandering berekenmethode energielabel per 2021

Goed om te weten is dat per 1-1-2021 de het energielabel bepaald wordt via een andere berekenmethode. Tot het einde van 2020 worden energielabels gebaseerd op een ‘energie-index’ (EI) waarde, daarna op energieverbruik in kWh/m2. Reeds afgegeven labels behouden hun huidige geldigheidsduur.

Dit betekent dus dat panden waarvan het huidige energielabel voldoende is, na de volgende beoordeling alsnog een onvoldoende kunnen scoren, zelfs als het pand nog identiek is aan hoe het tijdens de vorige beoordeling was.

Naar energielabel A in 2030.

Goed om te weten, zeker als er nog maatregelen nodig zijn om te voldoen aan label C, is dat label C in 2023 slechts een tussenstap is. Per 2030 moeten kantoorpanden voldoen aan energielabel A. Een afgegeven energielabel is 10 jaar geldig. Let dus bij het huidige energielabel op deze geldigheidsduur. Ga je dus komende twee jaar aanpassingen doen aan de energiezuinigheid van het pand, overweeg dan een opwaardering naar energielabel A, dan heb je hier mogelijk ook in 2030 nog profijt van.

Let ook op aanverwante wetgeving

Subsidies

Handig om te weten is dat er verschillende subsidies en fiscale stimuleringsmaatregelen bestaan voor een aantal aanpassingen en maatregelen op gebied van energiebesparing. Deze zijn bedoeld (dus gelden vooral) voor situaties waar  een investering nodig is die op zichzelf financieel nog onvoldoende aantrekkelijk is. Bij deze subsidies kun je onder andere denken aan de Energie-investeringsaftrek (EIA), de Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE), Subsidie Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++), Milieu-investeringsaftrek (MIA) en Willekeurige Afschrijving milieu-investeringen (Vamil) en soms regionale of lokale subsidies.

Wil je meer weten hierover? Neem dan contact op met Arthur Zantinge, met een van onze subsidieadviseurs of met je eigen contactpersoon bij Alfa. Met 35 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Arthur Zantinge

Arthur Zantinge

Senior adviseur duurzaamheid

088 2531055 | azantinge@alfa.nl


Meer over Arthur