Banner

Subsidieregeling VORM gemeente Westland verlengd

14 januari 2022 | Door:  Chris Boers

Ben je een particuliere woningeigenaar? En staat jouw woning toevallig in de weg bij herstructurering in de tuinbouw? Goed nieuws: gemeente Westland heeft de VORM-regeling verlengd. De subsidieregeling voor Verduurzaming en Obstakelvrije Ruimte voor Modernisering van de gemeente Westland bestaat sinds februari 2018. Je kunt er nu tot september 2022 een beroep op doen.

De regeling moet de schaalvergroting in de glastuinbouw bevorderen. Sloop van particuliere woningen die in de weg staan krijgt daarom een zetje in de rug. De hoogte van de subsidie is afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Het subsidiebedrag wordt berekend op basis van 20% van de WOZ-waarde plus € 10.000. Het maximumbedrag is € 100.000. De totale subsidiepot van de gemeente bedraagt € 6.975.000.

Werk je als huiseigenaar mee aan de regeling, dan behoud je het recht om elders een vervangend huis te laten bouwen. De huizen worden ingedeeld in verschillende categorieën, zoals beschreven in het Westland Werkboek (zie afbeelding hieronder).

Combineer meerdere subsidies

Deze gemeentelijke subsidie kan – als die voor jou van toepassing is - een mooie aanvulling zijn bij de uitbreiding van een kwekerij op de plek waar eerst nog een huis stond. En het biedt je de kans om meerdere subsidies te combineren. Bijvoorbeeld als je een Groen Label-kas bouwt, met alle investeringen die daarbij horen. Denk hierbij aan overheidssubsidies als de EIA, de MIA en de EHG- subsidie.


Ook in Gelderland

Niet alleen in het Westland vind je vergelijkbare regelingen zoals deze. In de regio Gelderland bijvoorbeeld geeft de provincie tot € 1.000.000 subsidie per aanvraag voor solitair gelegen glastuinbouwbedrijven die verhuizen naar glastuinbouwgebieden. Deze subsidie staat open vanaf 7 februari tot 21 maart 2022.

Ook zijn er zogenaamde Ruimte voor Ruimte-regelingen in Noord- en Zuid-Holland. Dit is een beleidsregel vanuit provincies in samenwerking met gemeenten. Met deze regeling is het mogelijk om in ruil voor de sloop van (agrarische) bebouwing van glas en/of schuren en/of bedrijfswoningen een nieuwe woning te ontwikkelen. Het doel van de regeling is kwaliteitsverbetering van het landschap. Op deze manier verdwijnt ongewenste bedrijfsbebouwing en wordt verval voorkomen.

In Noord-Holland gaat het om een openstelling van het zogenaamde Plattelandsontikkelingsprogramma (POP3), onderdeel verplaatsing glastuinbouwbedrijven.

Vraag het Alfa

Heb je zo’n particuliere woning op het oog die de uitbreiding van je bedrijf in de weg staat? Praat er eens over met onze adviseurs, wat het voordeel kan zijn om gebruik te maken van de VORM-regeling of een andere subsidiemogelijkheid.

Chris Boers

Chris Boers

Sr. bedrijfsadviseur

088 2532450 | cboers@alfa.nl


Meer over Chris