Banner

De POP3+ subsidie komt er aan.

1 oktober 2021 | Door:  Jochem Lekkerkerker

Het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP) is een subsidieprogramma voor de agrarische sector in Nederland. De afgelopen jaren zijn we gewend geraakt aan een jaarlijkse POP3 openstelling voor Jonge Landbouwers en in mindere mate voor openstellingen van de POP3 subsidie fysieke investeringen voor innovaties. Dat gaat dit jaar even anders. Een openstelling speciaal voor jonge landbouwers zal er dit jaar niet zijn. Daarvoor in de plaats komt een andere openstelling: de POP3+.

Wil je als landbouwer je bedrijf duurzamer en economisch sterker maken? Of ga je samen met anderen werken aan een duurzaam verdienmodel voor de hele sector? Dan is misschien één van deze subsidies interessant voor jou:

Aan het budget van het Plattelandsontwikkelingsprogramma 2021-2022 wordt 52,4 miljoen toegevoegd die door Nederland wordt ontvangen uit het Europese Corona-herstelfonds (EHF). Een voorwaarde voor het gebruik van het budget uit dit fonds is dat de maatregelen aansluiten bij de milieu- en klimaatafspraken van de Europese Unie.

De regelingen zetten in op duurzaam economisch herstel door het stimuleren van investeringen op onder meer precisielandbouw, jonge landbouwers, digitalisering, korte ketens, het aanpakken van droogte en verzilting, gebiedsgerichte pilots en natuur-inclusieve landbouw. Agrarische ondernemers zullen via verschillende openstellingen aanspraak kunnen maken op deze gelden.

Subsidieopenstelling ‘investeren in groen-economisch herstel’.


Deze subsidieregeling wordt als eerste, en naar verwachting medio december opengesteld en is bedoeld voor alle landbouwers.
Zij kunnen een subsidieaanvraag indienen voor investeringen gericht op

Voor deze openstelling wordt een lijst met investeringen opgesteld waarvoor subsidie kan worden aangevraagd. De investeringslijst zal naar verwachting medio oktober worden gepubliceerd. Vanwege het bijzondere karakter van het Economisch Herstelfonds is het mogelijk om het subsidiepercentage voor (sommige) investeringen te verhogen naar 60% en naar maximaal 75% voor jonge landbouwers.

Dit hogere subsidiepercentage stelt landbouwers in staat om voor een meer omvangrijke investering te kiezen, waarmee een extra impuls gegeven kan worden aan een verdere verduurzaming en versterking van de economische veerkracht van de sector. Hiermee geeft de demissionair minister ook invulling aan de gewenste stimulans vanuit het Economisch Herstelfonds om specifieke aandacht aan jonge landbouwers te besteden.

Een aanvrager kan voor maximaal twee investeringen een aanvraag indienen met een minimaal subsidiebedrag van 25.000 euro en een maximaal subsidiebedrag van 150.000 euro. Om de regeling voor de subsidieaanvragers eenvoudig te houden zal worden gewerkt met vereenvoudigde kostenopties zoals eenheidsprijzen en forfaitaire kosten, waardoor de administratieve lasten kunnen worden beperkt.

Wil je meer weten over de mogelijkheden? Neem dan contact op met één van onze specialisten. Met meer dan 30 vestigingen is Alfa overal dichtbij.

Alle artikelen over subsidieadvies

 

Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur

088 2532929 | jlekkerkerker@alfa.nl


Meer over Jochem