Banner

Carol de Wit per 14 september nieuwe voorzitter SRA transportkring

15 september 2023 | Door:  Marina de Wit

Afgelopen donderdag heeft sectormanager transport en logistiek Carol de Wit (45) het stokje overgenomen van oud-voorzitter Roelof Oostindien AA. Met deze nieuwe rol als voorzitter gaat Carol collega accountants binnen deze sector op de hoogte houden van alle ontwikkelingen in de sector, zodat zij hun klanten optimaal kunnen bedienen. “Ik ben gevraagd en zei gelijk ja”, begint Carol. “Als sectormanager ben ik zeer nauw betrokken bij de transportsector en weet wat er allemaal speelt.”

Binnen Alfa stuurt Carol landelijk samen met een team van specialisten de sector transport en logistiek aan. “Niet alle transportklanten zitten bij Alfa. De problematiek binnen deze sector is mij goed bekend en ons gezamenlijk doel als accountant is de klant zo goed mogelijk te helpen en te informeren over de actualiteiten.” Hiermee doelt Carol op zaken als digitalisering, energietransitie, personeelstekorten en zero emissiezones. Carol gaat verder: “Grote uitdaging zie ik in de problematiek rondom de co2 uitstoot en de rapportages hiervan. Dit zijn complexe onderwerpen. Bepaalde deelmarkten binnen de vervoerssector hebben verschillende problematiek. Er speelt heel veel. Daarom is het goed je in de sector te verdiepen.”

Open communicatie

Carol benadrukt dat accountants een permanente educatie (PE) verplichting hebben, dus moedigt de doelgroep aan lid te worden van de vakinhoudelijke kring binnen de SRA-netwerkorganisatie. “Het is zoveel omvattend. Je moet lid zijn van de SRA transportkring om jouw klanten in de transport optimaal te kunnen bedienen. SRA is het juiste netwerk dat je voorziet van algemene kennis over wat er in de transportbranche gebeurt en problemen die eruit voortvloeien. Het programma is uitdagend en dynamisch. Ik zie het als een praatgroep waar ruimte is voor open communicatie met elkaar. Ik heb er veel zin in!”, zegt hij enthousiasmerend. De SRA-transportkring komt viermaal per jaar bij elkaar.

Affiniteit

In de 18 jaar dat Carol bij Alfa werkt, groeide hij door van assistent accountant naar klantbeheerder en kwam erachter dat zijn affiniteit en passie bij één specifieke groep klanten lag. “Als sectormanager transport en logistiek maak ik samen met een team beleid en ontwikkelen wij producten en diensten. Ik zeg altijd schoenmaker blijf bij je leest, geen transportkennis, bedien deze sector dan niet.” Alfa heeft nauwe contacten met Transport en Logistiek Nederland (TLN), Topsector Logistiek, Connekt en Lean & Green. Tevens heeft alfa een sterk netwerk in de logistiek sector.  

Wij wensen Carol veel succes toe met het voorzitterschap binnen SRA!

Roelof Oostindien draagt het stokje over aan Carol de Wit

Marina de Wit

Marina de Wit

Directiesecretaresse

088 2531149 | Directiesecretaresse


Meer over Marina