Banner

Wat verandert er (nog) niet?

21 september 2022 | Door:  Arne de Beer

In dit Belastingplan ontbreken maatregelen die wel werden verwacht. Wanneer is er duidelijkheid over de bedrijfsopvolgingsregeling? Blijft de landbouwvrijstelling? Missen we nog meer?    

Nog geen besluit over bedrijfsopvolgingsregelingen 

De financieel gunstige bedrijfsopvolgingsregelingen voor schenk- en erfbelasting en box 2 van de inkomstenbelasting, staan al jaren ter discussie. Deze discussie is versterkt doordat er enige tijd terug een aantal beleidsopties is genoemd om de regelingen te versoberen. Een kritische beleidsevaluatie van de bedrijfsopvolgingsregelingen heeft de spanning verder opgevoerd. Deze Prinsjesdag is er opnieuw geen duidelijkheid over de toekomst van de bedrijfsopvolgingsregelingen. Wel herhaalt het kabinet dat zij de continuïteit van familiebedrijven zal ondersteunen door reële bedrijfsopvolging eenvoudiger en eerlijker te maken. Oneigenlijk gebruik van de vrijstelling zal worden bestreden. Aangekondigd is al dat verhuurd vastgoed van de bedrijfsopvolgingsregelingen zal worden uitgesloten. Ondernemers die vastgoed exploiteren doen er verstandig aan zich te laten adviseren over de consequenties en zo mogelijk maatregelen te treffen. 
 
In november 2022 komt het kabinet met een definitief standpunt over de bedrijfsopvolgingsregelingen. 

Landbouwvrijstelling (nog) ongewijzigd 

Goed nieuws: de landbouwvrijstelling komt niet voor in de belastingplannen 2023. Een beslissing over de landbouwvrijstelling volgt pas na een beleidsevaluatie, De evaluatie wordt niet eerder dan eind 2022 verwacht. Daarna kan het alsnog spannend worden. Van Rij heeft in een brief van dit najaar aangekondigd dat hij alle fiscale regelingen die niet goed uit een evaluatie komen beperkt of afschaft. Dit lijkt een schot voor de boeg voor de landbouwvrijstelling. Aan de andere kant is dit kabinet zich er ongetwijfeld van bewust dat de landbouwers al veel over zich heen hebben gekregen. Landbouwers die het risico van een afschaffing zonder overgangsrecht niet willen lopen kunnen zich laten adviseren over een (volgende) herwaardering.   

Geen nieuws over vervanging wet DBA 

Er wordt al langere tijd gewerkt aan plannen om de huidige wet DBA te vervangen. Voorgenomen maatregelen van vorige kabinetten hebben het niet gehaald. Denk daarbij aan het voorstel voor minimumtarieven voor zelfstandigen. Er is opnieuw deze Prinsjesdag geen voortgang op het zzp-dossier. Het kabinet heeft al eerder dit jaar laten weten dat er eerst duidelijke regels moeten komen voor een toekomstbestendige arbeidsmarkt. Genoemd wordt een nieuwe balans tussen vaste en flexibele contracten. Tot nu toe geldt er een ‘handhavingsmoratorium’ op de Wet DBA, waarbij een uitzondering geldt voor ‘kwaadwillenden'. Ook aanwijzingen van de Belastingdienst moeten gevolgd worden. De Belastingdienst werkt hierbij sectorgericht, zoals bij de bouw- en zorgsector. De bedoeling is om uiterlijk per 1 januari 2025 de volledige handhaving op schijnzelfstandigheid te hervatten. 

In de tussentijd wordt het verschil in belastingdruk tussen werknemers en ondernemers met fiscale maatregelen verder verkleind. In dit Belastingplan wordt de opnieuw de afbouw van de zelfstandigenaftrek vanaf 2023 versneld, naar een lager eindbedrag op 2027. Dit maakt zelfstandigheid minder aantrekkelijk.   

Verhoging onbelaste thuiswerkvergoeding nog onduidelijk 

De onbelaste thuiswerkvergoeding gaat per 1 januari 2023 naar verwachting beperkt omhoog van € 2 naar € 2,13. Een aantal werknemersorganisaties pleit voor een hogere (realistischere) vergoeding. Onduidelijk is of het kabinet alsnog ruimte zal geven voor een hogere onbelaste thuiswerkvergoeding.  

Lees alles over de maatregelen van het Belastingplan 2023 op onze speciale Prinsjesdag-pagina

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne