Belastingplan 2021

Prinsjesdag 2020 was in veel opzichten anders dan we gewend waren. Dat geldt voor de zichtbare uitingen op dag zelf, maar ook voor de economische vooruitzichten. Die vooruitzichten zijn immers erg onzeker. Het kabinet doet wat het kan om het economisch herstel na de coronacrisis te bevorderen. Hierbij valt de keuze op investeren, niet op bezuinigen. Er gaat veel geld naar baanbehoud, goede voorzieningen en klimaat. De verwachting is dat de koopkracht licht verbetert. Investeren en lastenverlichting hebben een prijs, de staatsschuld loopt weer op in tegenstelling tot de trend van de afgelopen jaren.

Het Belastingplan 2021 biedt een belastingverlaging voor het kleinere en middelgrote mkb, starters op de woningmarkt en voor de kleinere spaarders. Grotere bedrijven, zzp’ers en vastgoedbeleggers betalen de rekening. 

Het kabinet probeert het verschil in fiscale behandeling van ondernemers en werknemers te verkleinen door de zelfstandigenaftrek verder te verlagen. Compensatie vindt deels plaats door verhoging van de (inkomensafhankelijke) arbeidskorting. 

Het lage tarief in de vennootschapsbelasting gaat verder omlaag van 16,5% naar 15%. De winstschijf van dit 15%-tarief gaat ook nog eens omhoog naar € 395.000. Dit levert per bv tot maximaal ruim € 20.000 voordeel op. Het kleinere en middelgrote mkb profiteert hiervan. Bedrijven met fors hogere winsten betalen echter mee aan deze lastenverlichting. Het hoge tarief in de vennootschapsbelasting blijft 25% in plaats van de eerder beloofde 21,7%.

In de overdrachtsbelasting blijft voor woningen waarin de koper zelf gaat wonen het tarief op 2%. Starters en jongere doorstromers op de woningmarkt krijgen daarvan een eenmalige vrijstelling. Beleggers die niet zelf in de aangekochte woning gaan wonen, betalen vanaf volgend jaar juist 8% overdrachtsbelasting in plaats van 2%. De tariefsverhoging naar 8% treft ook al het andere vastgoed, waarvoor het tarief nu nog 6% bedraagt. 

Een herziening van box 3 is al jaren nodig. Een goed plan hiervoor ontbreekt vooralsnog. Om de minder vermogenden alvast tegemoet te komen gaat de vrijstelling in 2021 omhoog naar € 50.000 per persoon.

Wat betekenen de maatregelen in het Belastingplan 2021 voor jou? Lees het in de onderstaande artikelen. 

Bekijk de opname van het webinar over de maatregelen, dat wij op 16 september gaven: