Banner

Werkgevers: minimumloon stijgt met 10 procent

21 september 2022 | Door:  Sabine Rozeboom

Het minimumloon gaat omhoog met ruim 10 procent en de onbelaste kilometervergoeding naar 21 cent per kilometer. De vrije ruimte van de werkkostenregeling wordt verhoogd.  

Voor werkgevers brengt het Belastingplan 2023 diverse wijzigingen en gevolgen met zich mee. Lees hier waar je als werkgever op moet letten. 

Onbelaste kilometervergoeding verhoogd 

De belastingvrije kilometervergoeding van 19 cent per kilometer wordt per 1 januari 2023 verhoogd naar 21 cent per kilometer en gaat per 1 januari 2024 naar 22 cent per kilometer. Dit betekent dat werkgevers meer ruimte krijgen om een onbelaste kilometervergoeding te geven.    

Verhoging minimumloon met ten minste 10 procent 

De voorgenomen verhoging van het minimumloon wordt naar voren gehaald. In plaats van de voorgenomen verhoging van 7,5 procent verspreid over drie jaren, gaat het om een verhoging in één keer van ruim 10 procent in 2023. Deze verhoging loopt parallel aan de implementatie van de Richtlijn toereikende minimumlonen in de Europese Unie, waarmee het Europees Parlement onlangs instemde.  

De verhoging levert jouw werknemer die het minimumloon krijgt uiteraard meer financiële armslag op. De verhoging van het minimumloon is voor de werkgever lasten verhogend.  

Verlaging Aof-premie 

Het kabinet wil in het kader van lastenverlichting voor kleine werkgevers een lagere premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) introduceren per 1 januari 2023. Het is nog niet bekend hoeveel de verlaging zal zijn. 

Verruiming vrije ruimte werkkostenregeling  

De vrije ruimte in de werkkostenregeling wordt verruimd van 1,7 procent tot een loonsom van  400.000 euro in 2022 naar 1,92 procent tot een loonsom van 400.000 euro in 2023. Voor het gedeelte van de loonsom boven de 400.000 euro blijft de vrije ruimte 1,18 procent. Overschrijd je de vrije ruimte, dan betaal je 80 procent belasting via de eindheffing in de loonadministratie. 

Beperking 30%-regeling en verplichte keuze werkgever 

Voor bepaalde werknemers die vanuit een ander land naar Nederland komen om hier te werken (ingekomen werknemers), geldt dat je als werkgever bepaalde extra kosten vanwege het tijdelijk werken en verblijven in Nederland vrij van loonheffingen mag vergoeden (gerichte vrijstelling). Deze extra kosten (zogenoemde extraterritoriale kosten (ETK)) kunnen op declaratiebasis worden vergoed, maar het is onder voorwaarden ook mogelijk om hiervoor toepassing van de zogenoemde 30%-regeling aan te vragen.  

Voor deze 30% regeling zijn twee wijzigingen voorgesteld: 

1. De 30%-regeling wordt verder beperkt tot de Balkenende-norm. Werknemers die uit het buitenland naar Nederland komen en voldoen aan de criteria, kunnen de 30%-regeling krijgen. Hierdoor ontvangen zij maximaal 30% van hun salaris onbelast. Tot een salaris van  216.000 euro (norm 2022) de 30%-regeling kunnen toepassen. De inperking geldt vanaf 1 januari 2024. Er komt een overgangsregeling voor werknemers waarvoor de 30%-regeling werd toegepast vóór 1 januari 2023. Voor hen geldt tot en met 31 december 2025 geen salarisplafond waarover de 30%-regeling mag worden toegepast. 

2. Vanaf 1 januari 2023 is het een verplichting voor de werkgever om in de loonadministratie een keuze te maken uit toepassing van de 30%-regeling of vergoeding van werkelijke extraterritoriale kosten. De werkgever moet de keuze maken in het eerste loontijdvak na afloop van de eerste vier maanden van de eerste tewerkstelling. Controleer in de eerste vier maanden welke methode gunstiger is.  

Lees alles over de maatregelen van het Belastingplan 2023 op onze speciale Prinsjesdag-pagina. 

Sabine Rozeboom

Sabine Rozeboom

Business analist

088 2531663 | srozeboom@alfa.nl


Meer over Sabine