Banner

Auto en klimaat: vrijstelling bpm bestelauto's verdwijnt

21 september 2022 | Door:  Harm-Jan de Boer

De bpm-vrijstelling voor bestelauto’s wordt afgeschaft vanaf 2025. Het aanschaffen van zonnepanelen wordt makkelijker door introductie van een nul procent btw-tarief.   

Bpm-vrijstelling vervalt voor bestelauto’s van ondernemers 

Het voorstel is om per 1 januari 2025 de huidige vrijstelling bpm te beëindigen die nu nog geldt voor ondernemers bij de aanschaf van bestelauto’s. Evenals bij personenauto’s zal straks de grondslag in de bpm voor bestelauto’s afhankelijk zijn van de CO2-uitstoot van de auto. Met het voorstel wordt de grondslag voor de bpm voor bestelauto’s gelijkgetrokken met die voor personenauto’s. 

Daarnaast wordt het tarief van de motorrijtuigenbelasting voor bestelauto’s van ondernemers per 1 januari 2025 verhoogd. Een ondernemer betaalt voor een bestelauto nu nog een verlaagd tarief. In 2025 bedraagt de verhoging van de motorrijtuigenbelasting 15%, in 2026 gaat de motorrijtuigenbelasting verder omhoog met 6,96%. 

Let op!  
Dit betekent hoe hoger de CO2-uitstoot, hoe hoger de bpm zal zijn voor een bestelauto. De bpm van een emissievrije bestelauto is nihil. 

Overgangsrecht 

Ondernemers kunnen tot 31 december 2024 ongewijzigd gebruik blijven maken van de vrijstelling voor de bpm, indien voldaan blijft worden aan de voorwaarden.  

Tip!  
Om nog gebruik te maken van de bpm-vrijstelling, is het raadzaam de bestelauto tijdig te bestellen zodat deze nog in 2023 of 2024 geregistreerd kan worden. 

Tip!  
Bij vervanging van bestelauto’s na 1 januari 2025 is het fiscaal voordelig om deze te vervangen door emissievrije bestelauto’s. Je betaalt dan ook na 2024 geen bpm. 

Verlengen verlaagde accijnzen op brandstof  

De verlaging van de accijns op brandstof die per 1 april 2022 is ingevoerd, blijft ook na 1 januari 2023 van kracht. De verlaging van de accijns op benzine, diesel en lpg bedraagt respectievelijk 17,3 cent, 11,1 cent en 4,1 cent. In het Belastingplan is opgenomen dat de verlaging geldt tot en met 30 juni 2023. Vooralsnog wordt de verlaging dus per 1 juli 2023 afgeschaft en vindt bij de afschaffing ook de jaarlijkse indexatie plaats.  

Bijtelling elektrische auto 

Koop of lease je in 2023 een nieuwe elektrische auto (met een datum eerste tenaamstelling of eerste toelating in 2023), dan gaat voor een auto met een catalogusprijs van meer dan € 30.000 per saldo de bijtelling omhoog. De lage bijtelling van 16% blijft weliswaar ook in 2023 van toepassing, maar slechts over de eerste € 30.000 van de cataloguswaarde in plaats van de eerste € 35.000 (2022). Daarboven blijft de bijtelling 22%. 

Verhogen vliegbelasting 

Per 1 januari 2023 wordt de vliegbelasting verhoogd met een bedrag van € 17,95 per ticket, waardoor de vliegbelasting uitkomt op € 26,43 per vertrekkende passagier. Het maakt daarbij niet uit hoe lang de vliegreis is. Daardoor worden korte vluchten relatief zwaarder belast dan langere vluchten. Dit ligt in lijn met het doel om vliegreizen voor korte(re) afstanden te ontmoedigen.  

Btw-tarief zonnepanelen gaat naar nul procent 

Het btw-tarief op de aanschaf en de installatie van zonnepanelen op en in de onmiddellijke nabijheid van woningen wordt per 1 januari 2023 verlaagd naar 0%. Dit betekent niet zozeer een nieuw belastingvoordeel voor de consument, want particulieren kunnen nu de btw terugvragen. Wel dalen de administratieve lasten door deze maatregel. Zo hoef je je als particuliere zonnepaneleneigenaar niet meer aan te melden bij de Belastingdienst om de btw terug te vragen en om toepassing van de kleineondernemersregeling (KOR) te verzoeken. Blijf je straks met je jaaromzet onder de € 1.800, dan val je automatisch onder de KOR en hoef je geen btw-aangifte te doen over je energieleveringen aan het net. 

Tip!  
Als je al gebruik maakt van de KOR vanwege bijvoorbeeld eerder aangeschafte zonnepanelen en je hebt plannen om zonnepanelen (bij) te kopen, dan is het fiscaal voordelig om daarmee te wachten tot na 2022.     

Let op!  
Als de zonnepanelen zijn geplaatst buiten de omgeving van de woning (bijvoorbeeld op een bedrijfspand), dan geldt het nul procent-tarief niet. 

Verlaging energiebelasting  

Vanwege de aanhoudende hoogte van de gasprijzen blijft de verlaging van de energiebelasting ook na 1 januari 2023 gehandhaafd.  

Aanscherping CO2-heffing industrie 

Hoewel belastingen op fossiele energie tijdelijk worden verlaagd, hecht het kabinet waarde aan de gestelde klimaatdoelen. Om de gewenste verlaging van 14,3 megaton broeikasgassen per 2030 te bereiken, worden de vrij verhandelbare dispensatierechten voor vrijgestelde emissieruimte voor de industrie jaarlijks geleidelijk verminderd. Dit betekent een verscherping ten opzichte van het oorspronkelijke pad.  

Extra verduurzaammaatregelen 

Om de leveringszekerheid van gas te waarborgen, heeft het kabinet maatregelen genomen die op korte termijn leiden tot extra CO2-uitstoot. Het kabinet wil deze extra CO2-uitstoot compenseren met een pakket aan alternatieve maatregelen. Het gaat onder andere om de volgende maatregelen:  

Het kabinet zal deze maatregelen de komende maanden nader uitwerken. Deze worden meegenomen als onderdeel van de integrale besluitvorming over aanvullend klimaatbeleid in de reguliere begrotingscyclus in het voorjaar van 2023. 

Lees alles over de maatregelen van het Belastingplan 2023 op onze speciale Prinsjesdag-pagina. 

Harm-Jan de Boer

Harm-Jan de Boer

Btw specialist

088 2531000 | hdeboer@alfa.nl


Meer over Harm-Jan