Banner

Ondernemers in de inkomstenbelasting: einde oudedagsreserve

21 september 2022 | Door:  Arne de Beer

De gunstigere arbeidskorting geldt ook voor ondernemers. MIA en EIA gaan omhoog. De lasten voor ondernemers nemen toe door sterkere afbouw zelfstandigenaftrek en einde oudedagsreserve.

Hogere arbeidskorting

De arbeidskorting gaat per 1 januari 2023 omhoog om de koopkracht te verbeteren. De minimale arbeidskorting stijgt in 2023 naar € 884 (€ 470 in 2022). De maximale arbeidskorting stijgt in 2023 naar € 5.052 (€ 4.260 in 2022). Het maximum wordt bereikt bij een inkomen van € 37.626. Bij een hoger inkomen neemt de arbeidskorting geleidelijk af. Omdat de arbeidskorting inkomensafhankelijk is, hangt het van jouw winst 2023 af in hoeverre je van deze verhoging profiteert.   

Hoger budget Energie-investeringsaftrek (EIA) en Milieu-investeringsaftrek (MIA)

Duurzame investeringen zijn wenselijk en worden aantrekkelijker gemaakt. Het jaarlijkse budget voor de milieu-investeringsaftrek (MIA) en de energie-investeringsaftrek (EIA) gaat daarom omhoog. De verhoging is vanaf 1 januari 2023 € 100 miljoen per jaar voor de EIA  en € 50 miljoen per jaar voor de MIA. Mogelijk betekent dit dat in 2023 ook de EIA- en MIA-percentages worden verhoogd, dit is nog niet duidelijk.

Snellere afbouw van de zelfstandigenaftrek

De zelfstandigenaftrek is een aftrekpost voor ondernemers in de inkomstenbelasting, die in het jaar 1.225 uur hebben gewerkt als ondernemer. De zelfstandigenaftrek wordt verder en sneller afgebouwd. Hiermee wordt het verschil in belastingheffing tussen ondernemers en werknemers verkleind. Het betreft hier een behoorlijke lastenverzwaring voor veel ondernemers. De zelfstandigenaftrek is vanaf 2023 aftrekbaar tegen het lage tarief inkomstenbelasting (36,93%). Het nettovoordeel van de zelfstandigenaftrek is in 2022 ruim € 2.100. Door de afbouw daalt het nettovoordeel naar € 280 in 2027.   

Uitfasering fiscale oudedagsreserve

De fiscale oudedagsreserve (FOR) wordt per 1 januari 2023 'uitgefaseerd'. Vanaf 2023 is toevoegen aan de FOR niet meer mogelijk. Als ondernemer kan je nog tot en met 2022 de mogelijkheid benutten om een deel van de winst in aftrek te brengen en toe te voegen aan de FOR. De afwikkeling van de FOR die op 1 januari 2023 op jouw balans staat gebeurt nog wel volgens de gewone regels. De uitfasering van de FOR betekent dus niet dat je de balanspost met een korting mag afrekenen.

Afschaffing middelingsregeling

Per 1 januari 2023 wordt de middelingsregeling afgeschaft. De middelingsregeling zorgt voor een terugbetalingsmogelijkheid op verzoek van de hogere inkomstenbelasting (progressie) die je betaalt bij sterk wisselende winsten (inkomen in box 1).

De afschaffing van middelingsregeling gaat in op 1 januari 2023, maar werkt pas vanaf het belastingjaar 2025. Middeling blijft dus voorlopig nog mogelijk, namelijk over de jaren 2022, 2023 en 2024.

Lees alles over de maatregelen van het Belastingplan 2023 op onze speciale Prinsjesdag-pagina. 

 

Arne de Beer

Arne de Beer

Senior belastingadviseur vaktechniek

088 2531000 | adebeer@alfa.nl


Meer over Arne