Banner

Transport column: Verlengen rijbewijs

6 november 2019 | Door:  Carol de Wit

Afgelopen periode is er veel te doen geweest over de problemen bij het Centraal Bureau Rijvaardigheid (CBR). Daarbij is vooral ingezoomd op 75-plussers die dit treft. Uiteraard is dit meer dan terecht. Maar graag sta ik stil bij een andere groep die hier flink door geraakt wordt: de transportsector.  

Er moet mij iets van het hart. Los van alle ontwikkelingen in de branche, nieuwe trucks en innovaties, was dit voor mij toch wel het jaar van het verlengen van mijn rijbewijs en bestuurderskaart. Wie het enigszins gevolgd heeft, weet dat ik daarin de nodige issues voor de kiezen heb gekregen. En ik blijk niet de enige. Sterker nog: het kan veel schrijnender.

Verlengen rijbewijs 

Hoe verloopt zo’n verlenging normaal gesproken? Hoog over: het (groot)rijbewijs voor het beroepsmatig uitvoeren voor het goederenvervoer over de weg is steeds maximaal vijf jaar geldig. Wil je een nieuw rijbewijs aanvragen of een bestaande verlengen, dan ben je verplicht een gezondheidsverklaring in te vullen. Het Centraal Bureau Rijvaardigheid beoordeelt deze zogenoemde eigen verklaring en verwijst je door naar een officiële keuringsarts voor een medische keuring, eventueel aangevuld met onderzoeken van specialisten en/of een rijtest. Zodra alles goed is bevonden, kan bij het gemeentehuis een verlenging van het rijbewijs worden aangevraagd. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij de chauffeur, al zal de bewaking ervan voor een groot deel ook bij de werkgevers liggen. 

Problemen bij het CBR 

Door -wat ik heb begrepen- een reorganisatie en de invoering van een nieuw digitaal systeem, heeft het CBR afgelopen jaar een werkvoorraad en daarmee een enorme achterstand opgelopen. Hierdoor blijven gezondheidsverklaringen en medische dossiers veel langer liggen dan gebruikelijk en is de verwerkingstermijn verschoven van hooguit een paar weken naar minimaal een aantal maanden. Daardoor zijn er nu chauffeurs die niet de weg op kunnen omdat hun rijbewijs is verlopen en kan een nieuwe lichting aanstaande chauffeurs niet aan hun rijopleiding beginnen, omdat zij nog geen goedkeuring daartoe hebben. 

Niet meer rijden 

Afgelopen zomer zat ik zelf dus ook middenin dat traject om mijn (groot)rijbewijs te verlengen, waarbijdoor de trage verwerking aan de kant van het CBR, mijn rijbewijs intussen niet meer geldig was. Althans; de datum voor Code 95 die op mijn rijbewijs stond was intussen verlopen en formeel gezien mocht ik daarmee niet meer het beroepsgoedervervoer over de weg verrichten. Nou scheelt het dat ik dat slechts sporadisch doe, maar wat als dit wél je dagelijkse werk is?  

‘Klantenservice’ 

Ik belde met de klantenservice van het CBR toen de door hen gestelde termijn van acht weken was verstreken en ik nog niets gehoord had op mijn ingediende gezondheidsverklaring. De medewerkster wist mij te vertellen dat die termijn “al lang niet meer geldt” en het intussen was opgehoogd naar minimaal vijftien weken (…) Na het stellen van onder andere de vraag waarom het CBR dit niet heeft kunnen voorzien en de mededeling dat het verlengen voor mij dan dus niet meer op tijd zal zijn, werd zonder enige vorm van empathie de verbinding verbroken. Ik had het blijkbaar maar te accepteren. Hoe kan het dat een organisatie met zó’n belangrijke functie zijn zaken niet op orde heeft? En waarom is er geen ruimte meer voor interactie? 

Stortvloed aan reacties 

Natuurlijk raakte dit mij. Vooral omdat ik nog meer besefte dat een groot deel van transporterend Nederland hiermee te maken heeft en er niets aan kan doen. Ik was er zó verbolgen over, dat ik mijn ervaring deelde op Instagram. Wat volgde was een stortvloed aan reacties van chauffeurs en transportondernemers die in hetzelfde schuitje zaten. De reacties waren ongekend. “Zo wil je geen chauffeur meer zijn, laat staan worden”, was een veelgehoordeIk werd overladen met berichten over chauffeurs die hun beroep (bijna) niet meer konden uitvoeren, ook al waren zij bijtijds begonnen en zat de werkgever er bovenop. Wij hebben een dagtaak aan het bewaken van alle verlengingen. En het is dat ik zo mondig ben, anders hadden we nu écht een groot probleem gehad,” vertelt een transportondernemer mijOok werden suggesties aangedragen om het traject alsnog te versnellen, door bijvoorbeeld het aanvragen van een spoedprocedure, inzet van brancheorganisaties of het aanhaken van bepaalde invloedrijke personen. Tja, als het niet linksom wil, dan maar rechtsom. Al lost dat de oorzaak natuurlijk niet op. 

Complex, tijdrovend en kostbaar 

Tijdens het verlengingstraject viel mij ook op dat er veel verschillende stappen zijn en dat het best complex is om alles goed te doorlopen en bij te houden. Ik kan mij voorstellen dat er mensen zijn die halverwege afhaken of er zelfs niet eens meer aan beginnen en hun rijbewijs dus laten verlopen. Met alle gevolgen van dienOm over het geblunder bij het CBR met medische dossiers en het onbedoeld naar derden openbaar maken van vertrouwelijke gegevens nog maar te zwijgen. En wat te denken van de tijd die het kost om alle formulieren in te vullen, te controleren, na te bellen, keuring(en) te ondergaan, enzovoortsAls je dat tegen een regulier uurtarief wegzet, wordt dit een bijzonder kostbaar traject. 

Stilstand 

Als het CBR zijn zaken niet op orde heeft, waardoor wachttijden oplopen, rijbewijzen verlopen, chauffeurs niet meer mogen rijden en er dus transporten niet uitgevoerd kunnen worden, dan kan dat wel eens ver doorvoeren in de maatschappij. Het raakt mij echt dat zoveel mensen hier hinder aan ondervinden en dat een deel van de gepassioneerde beroepschauffeurs hierdoor de moed in de schoenen zakt, hun vak hierdoor mogelijk tijdelijk niet meer kan uitvoeren of zelfs besluit ermee te stoppen. En dat transporteurs mensen thuis hebben zitten en auto’s stil hebben staan. Het kan niet waar zijn.  

Negativiteit 

Voor sommigen is het de laatste druppel die de emmer doet overlopen, aangezien de beroepsgroep al met flink wat veranderingen, nieuwe wetgeving en kosten is geconfronteerd. Er is daardoor helaas negativiteit in de sector ontstaan -iets dat het schrijnende tekort aan chauffeur natuurlijk geen goed doet. Desondanks hoop ik van harte dat we elkaar onderling kunnen blijven stimuleren om de moed erin te houden en het positieve in te blijven zien. En dat de problemen bij het CBR nu eens écht worden aangepakt. De eerste stappen daartoe zijn intussen in ieder geval gezet. 

Een gratis tip voor wie de komende tijd nog te maken krijgt met een rijbewijsverlenging: zorg dat de eigen verklaring zo vroeg mogelijk al wordt ingevuld en ingestuurd. En blijf het traject goed bewaken.

Intussen is mijn rijbewijs verlengd. Ook is voor vijf jaar weer Code 95 bijgeschreven en heb ik een nieuwe -jawel- Engelse bestuurderskaart. Het kostte de nodige moeite, maar dan heb je ook wat (…) En door, dan maar? Op naar het nieuwe jaar! 

Lees het vorige blogbericht van Eline over benchmarken in de transportsector

Neem contact met ons op voor meer informatie over onze dienstverlening voor de transportsector, via transport@alfa.nl.

Carol de Wit

Carol de Wit

Sectormanager Transport en Logistiek

088 2531885 | caroldewit@alfa.nl


Meer over Carol