Banner

Op jacht naar niet-financiële kengetallen in transport en logistiek

19 november 2021 | Door:  Carol de Wit

Hier en daar duiken ze al op, de ESG-rapportages. Deze rapportages laten de niet-financiële cijfers van ondernemers zien. ‘ESG’ staat daarbij voor Environmental Social Governance’, een maatstaf voor de duurzame bedrijfsvoering van ondernemingen. Duurzaamheid speelt onder andere in een energieintensieve sector als transport en logistiek. Bedrijven missen nog regelmatig de handvatten om hier effectief mee aan de gang te gaan. Daarom heeft Alfa de handen ineen geslagen met het bedrijf Greenaumatic, dat die duurzame cijfers met slimme software boven tafel haalt.

In eerste instantie gaat het om een pilot. De resultaten van die pilot moeten meer inzicht geven in de begeleiding die ondernemers in transport en logistiek willen. Dat zijn er een fors aantal bij Alfa: van zo’n 350 bedrijven in deze sector verwerkt Alfa de administratie. “Maar de financiële administratie zegt niets over duurzaamheid, dat zit vooral in de operatie”, weet Carol de Wit, sectormanager Transport en Logistiek in de Bleiswijkse Alfa-vestiging. “Die niet-financiële kengetallen vind je vooral in transportmanagementsystemen en brandstofdata. Met de proef onder dertig ondernemers willen we daar meer inzicht in krijgen. Het gaat er nu vooral om: welke data kunnen we uit de verschillende systemen halen? En welke data hebben ondernemers nodig om te sturen op duurzaamheid?”

Duurzaamheidsverslaggeving

Tot nu toe hebben bedrijven in transport en logistiek nog weinig houvast. De TLN Benchmark, een co-productie van TLN en Alfa, richt zich namelijk vooral op de financiële kant van de zaak (inzicht in kosten, opbrengsten en concurrentie). Duurzaamheidsverslaggeving wint terrein. Wetgeving dwingt grote bedrijven al om inzicht te geven in hun duurzame bedrijfsvoering. Alfa wil haar eigen klanten proactief voorbereiden op die verplichtingen. Een ESG-verslag zou ook een opstap voor een ondernemer kunnen zijn richting Lean & Green-certificering.

Lng, waterstof of elektrisch?

Carol: “Als B Corp willen we de duurzaamste accountantsorganisatie van Nederland zijn. Daarom willen we ondernemers erop wijzen dat die niet-financiële cijfers straks net zo belangrijk worden als de financiële cijfers. Maar bedrijven in transport en logistiek worstelen ermee. Die hebben nu geen idee waar ze goed aan doen als ze gaan investeren: een truck op lng, op waterstof of elektrisch? De gemiddelde ondernemer heeft een passie voor transport. Die handelt nog veel vanuit zijn onderbuikgevoel, maar het kan nog veel meer vanuit een cijfermatig inzicht. De een is er meer mee bezig dan de ander, maar ik zie wel dat iedereen er iets mee wil.” Een rondgang langs dertig bedrijven is de opstap naar de volgende fase, waarin de pilot wordt uitgebreid naar nog meer ondernemers. 

Meer informatie?

Wil je meer weten over de mogelijkheden op het gebied van transport en logistiek? Neem dan contact op met Carol de Wit, via caroldewit@alfa.nl of  bel 088 2531885.

Bezoek ook de website van Greenaumatic.

Carol de Wit

Carol de Wit

Sectormanager Transport en Logistiek

088 2531885 | caroldewit@alfa.nl


Meer over Carol