Banner

Heb jij al bericht gehad over de BGT?

4 september 2019

De nieuwe BGT-kaart heeft gevolgen voor de hectares van een bedrijf en kan binnenkort gecontroleerd worden.

Vanaf volgend jaar gaat RVO een nieuwe topografische kaart gebruiken voor de registratie van percelen. Naar verwachting zullen veel percelen wijzigen qua oppervlakte. Onlangs is een eerste groep bedrijven door RVO benaderd om hun perceelsgrenzen te controleren met de zogenaamde BGT-check. Pak je kans en controleer of de nieuwe kaart voor jouw bedrijf klopt!

Per 1 januari 2016 is de wet Basisregistratie grootschalige topografie (BGT) in werking getreden. Deze wet regelt dat er een eenduidige digitale kaart van Nederland moet komen, waarin alle grenzen van gebouwen, percelen en natuur duidelijk zijn vastgelegd. Diverse instanties, zoals RVO, gemeenten en Waterschap geven hun brongegevens door aan BGT. De grenzen en intekeningen worden bij elkaar gevoegd en beoordeeld. Zo ontstaat er een eenduidige kaart. Een ingetekende sloot in ‘Mijn percelen’ van RVO is dan bij het Waterschap hetzelfde. RVO gaat de BGT- kaart straks gebruiken voor het controleren van de intekening van percelen en handhaving op onder meer de mestregelgeving.

Goed controleren BGT van groot belang

De verwachting is dat bijna alle percelen (98%) zullen wijzigen door deze BGT-kaart. Op bedrijfsniveau kunnen die wijzigingen een behoorlijke aanpassing van het landbouwareaal veroorzaken. Zeker wanneer er recent perceelsgrenzen zijn gewijzigd door het dempen van een sloot of door bouw, is het belangrijk om te controleren of deze wijzigingen goed in de BGT zijn doorgevoerd.

Doe de BGT-check

Afgelopen weken heeft de RVO een eerste groep ondernemers in Noord Nederland uitgenodigd om de BGT-check te doen. Je kunt bij RVO inloggen en inzien hoe je percelen in de BGT-kaart komen te staan. Wanneer je het niet eens bent met de voorgestelde perceelsgrenzen, dan kun je hierop reageren. Vanaf 2020 wordt de BGT-kaart gebruikt in ‘Mijn Percelen’, en wordt dit de basis voor bijvoorbeeld de betalingsrechten of het bepalen van de mestgebruiksruimte.

Alfa is dichtbij

Heb jij ook een brief gehad over de BGT-check? En kun jij de nieuwe kaart bekijken om jouw percelen te checken? Schakel Alfa dan in! We beoordelen samen met jou of de BGT-grenzen wel juist zijn of dat er een reactie met opmerkingen ingestuurd moet worden.