Banner

Column BouwBelang: Investeer je in duurzaamheid, vergeet dan de subsidies niet

11 maart 2024 | Door:  Gerrald Heijnen

Deze uitgave van Bouwbelang heeft in Uitgelicht de schijnwerpers gericht op emissieloos bouwen en bouwtransport. Als medewerker van het meest duurzame accountantskantoor van Nederland werd mijn aandacht meteen gewekt door het concept van emissieloos bouwen. Maar wat houdt emissieloos bouwen eigenlijk in?

Na een snelle zoektocht op internet kwamen verschillende definities naar voren, zoals ‘bouwen zonder de uitstoot van schadelijke stoffen’ of ‘de bouw schoner, duurzamer, gezonder en stiller maken’. De bouwsector zal hierop in moeten spelen, of je nu enthousiast bent over deze ontwikkeling of niet. Overheid en gemeenten zullen eisen gaan stellen aan het gebruikte materieel.

Daarnaast zien we ook evoluties in bouwmaterialen, met een verschuiving naar meer houtbouw, natuurlijke isolatiematerialen en gerecyclede bouwmaterialen. Deze veranderingen zullen ondernemers de komende jaren dwingen tot aanzienlijke investeringen in materieel, opleidingen voor personeel en de ontwikkeling van nieuwe bouwconcepten. Zoals het gezegde luidt; ‘de kosten gaan voor de baat uit’.

Gelukkig hoef je deze kosten niet alleen te dragen. Ondernemers kunnen bij investeringen in bouwmaterieel profiteren van verschillende subsidies, zoals de MIA (Milieu-investeringsaftrek) en EIA (Energie-investeringsaftrek). Deze subsidies bestaan uit extra investeringsaftrek, wat leidt tot minder belastingafdracht dankzij de aftrekpost op de winst. Naast deze bekende subsidies zijn er ook andere mogelijkheden, zoals de SSEB-subsidie (Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel) en de SEBA-regeling (Subsidieregeling emissieloze bedrijfsauto).

De SSEB-subsidie richt zich op een financiële ondersteuning van maximaal 25 procent van de meerkosten vergeleken met een vergelijkbare machine met een verbrandingsmotor. Deze subsidie kan worden gecombineerd met een eventuele MIA-verrekening. Inschrijven voor deze subsidie kan vanaf 5 maart 2024.

De SEBA-regeling is een subsidieprogramma voor emissieloze bedrijfsauto’s en houdt na 2024 op te bestaan. Het is nog onduidelijk wanneer de SEBA-regeling voor 2024 zal worden geopend. Dit zal waarschijnlijk niet voor eind maart 2024 zijn.

Wie overweegt te investeren, moet dus zeker onderzoeken welke mogelijkheden er zijn voor subsidies en stimuleringsregelingen. En in de gaten houden wanneer en hoe lang die regelingen worden opengesteld.