Banner

Vanggewassen en winterteelten 2023 en 2024. Hoe zit het nu?

1 augustus 2023 | Door:  Wouter Vieveen

In de afgelopen maanden is er een aantal keren het één en ander veranderd in het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB).
Op 20 juli 2023 zijn er in de Staatscourant nieuwe regels gepubliceerd inzake vanggewassen na hoofdteelt op zand- en lössgrond. Deze regels gaan direct in en hebben dus ook al betrekking op 2023.

Wat betekent dit voor de mest 2023 en 2024?

Per 2023 gaat de verplichting in voor bouwland op zand- en lössgrond. Wanneer er geen vanggewas wordt ingezaaid, krijg je het opvolgende jaar een korting op de stikstofgebruiksnorm. De korting is op perceelsniveau maar blijft bij de gebruiker die geen vanggewas heeft ingezaaid.
Daarnaast moet het vanggewas minimaal blijven staan tot en met 1 februari van het opvolgende jaar.

Inzaai Vanggewas - Korting stikstofgebruiksnorm
Bron: Staatscourant 20-7-2023

Voorbeeld:

Boer A heeft 15 ha zandgrond en 15 ha kleigrond. Op 10 ha zandgrond is wel tijdig een vanggewas ingezaaid, op 5 ha zandgrond is geen vanggewas ingezaaid.
Boer B heeft ook 15 ha zandgrond en 15 ha kleigrond en heeft wel op de 15 ha zand tijdig een vanggewas ingezaaid.
In 2024 verhuurd boer A zijn 15 ha zand aan boer B. Hiermee houdt boer A een bouwplan over van enkel 15 ha klei. De totale korting voor boer A komt hiermee uit op 5 ha * 20 kg N = 100 kg N. Boer B heeft geen korting op zijn stikstof gebruik voor 2024.

Hoe voldoe je aan de verplichting?

  1. Inzaaien van vanggewas uiterlijk 1 oktober na de oogst van de hoofdteelt welk blijft staan t/m 1 februari 2024.
  2. Vanggewas uit de lijst vanggewassen is ingezaaid als onderzaai en blijft staan t/m 1 februari 2024.
  3. Na de hoofdteelt teel je een gewas in de winter uit de  lijst winterteelten.
  4. Genoegen nemen met de N korting

Let op: Wintertarwe en wintergerst staan ook in de lijst met vanggewassen. Wanneer deze tijdig worden ingezaaid krijg je dus geen N korting over deze percelen.

Wat betekent dit voor het GLB 2023 en 2024?

In de conditionaliteiten (basisvoorwaarden) voor het GLB staat op het moment geen verplichting voor het inzaaien van een vanggewas op zandgrond. Hiervoor gelden nog steeds dezelfde voorwaarden:

Vanggewas 2023 voor Eco-activiteit 2024 groenbedekking

De lijst en de voorwaarden voor de Eco-activiteiten 2024 zijn nog niet definitief bekend gemaakt. Het is daarmee nog niet met zekerheid te zeggen of alle vanggewassen uit de lijst van RVO ook zullen meetellen voor de Eco-activiteit groenbedekking 2024.

Let op: Op het moment lijkt het er sterk op dat voor de Eco-activiteit groenbedekking 2024 een vanggewas gekozen moet worden welk niet doodvriest in de winter. Het gewas moet levend zijn in de periode van 1 januari tot en met 1 maart. Houdt hier rekening mee met de keuze van je  vanggewas in 2023.

Aanvullende vragen

Heb je aanvullende vragen? Neem dan contact op met een adviseur van het dichtstbijzijnde kantoor van Alfa.

Lees meer

Lijst met wintergewassen bekend
Wijzigingen voorwaarden nieuwe GLB
Mestbeleid 2023: wat gaat er wel/nog niet veranderen?
Alles over het GLB

Wouter Vieveen

Wouter Vieveen

Bedrijfskundig adviseur

088 2531628 | wvieveen@alfa.nl


Meer over Wouter