Ina Visser

Ina Visser

Bedrijfskundig adviseur


Recente artikelen van Ina

Belang van tijdig inschrijven landbouwactiviteit bij KVK

Belang van tijdig inschrijven landbouwactiviteit bij KVK

28 maart 2020

Voor het verkrijgen van subsidies uit het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) moet je op 15 mei van het aanvraagjaar actief landbouwer zijn. Zorg dat dit tijdig bij de KVK bekend is

Waarom grondgebruik via pacht vastleggen?

Waarom grondgebruik via pacht vastleggen?

9 juli 2018

De vraag naar grond is de afgelopen jaren flink gestegen. Redenen zijn onder andere de groei van bedrijven, de mestafzet, de mestverwerking, de intensiteit van bedrijven, de ruwvoervoorziening, de uitloop in de pluimveehouderij en de verantwoorde groei van de melkveehouderij. Voor de continuïteit van het bedrijf is het verstandig afspraken voor grondgebruik goed vast te leggen.