Banner

Zorgen over niet benutte emissieruimte bij intern salderen nemen toe

22 februari 2023 | Door:  Bert Lowijs

In een eerder artikel schreven we over de zorgen over het niet zonder meer kunnen inzetten van vergunde rechten als referentie ten behoeve van intern salderen. Dit naar aanleiding van een uitspraak van de rechtbank Oost-Brabant van 8 december 2021 (Amercentrale).

Bevestiging rechtbank

In de uitspraak van 15 februari 2023 (SABIC) bevestigt de rechtbank de ingezette lijn. Deze lijn is als volgt:

1.Als onderdelen of activiteiten in de referentiesituatie zijn gerealiseerd of worden uitgevoerd, kan er gewoon mee worden gesaldeerd. Dit geldt ook voor onderdelen of activiteiten die zijn vergund in een zogeheten PAS-vergunning;

2.Als de activiteiten niet of niet meer worden uitgevoerd maar kunnen worden gestart respectievelijk hervat zonder nieuwe omgevingsvergunning of natuurvergunning, kan hiermee gewoon worden gesaldeerd. Hetzelfde geldt voor onderdelen die niet zijn gerealiseerd maar die zonder nieuwe omgevingsvergunning of natuurvergunning alsnog kunnen worden gerealiseerd;

3.Als onderdelen niet zijn gerealiseerd of activiteiten niet of niet meer worden uitgevoerd én er een (nieuwe) omgevingsvergunning of natuurvergunning noodzakelijk is om deze alsnog te realiseren of te hervatten, dan kan slechts met deze onderdelen of activiteiten worden gesaldeerd, als de gevolgen van deze nieuwe onderdelen of activiteiten eerder passend zijn beoordeeld;

4.Als deze (niet gerealiseerde) onderdelen of (niet uitgevoerde) activiteiten niet eerder passend zijn beoordeeld, dan kan er slechts mee worden gesaldeerd indien voldoende is onderbouwd dat dit niet leidt tot significant negatieve gevolgen Voor Natura 2000-gebieden.

De rechtbank voegt aan de ingezette lijn het volgende toe: als de referentiesituatie onjuist tot stand is gekomen, dan mag deze fout niet doorwerken in een nieuw te verlenen natuurvergunning. Ook al is de referentiesituatie onherroepelijk en heeft deze situatie formele rechtskracht.

Een voorbeeld

Een veehouder heeft een onherroepelijke PAS-vergunning. Aan deze vergunning ligt ten grondslag een milieutoestemming uit 2007 voor 100 stuks melkrundvee. Gebleken is echter dat er in 2010 een milieutoestemming is verleend voor 90 stuks melkrundvee. Bij het verlenen van de PAS-vergunning heeft het bevoegd gezag dit over het hoofd gezien. Bij een nieuw te verlenen natuurvergunning moet deze fout worden betrokken.

Toenemende zorgen

De uitspraak van de rechtbank leidt tot toenemende zorgen. Enerzijds het feit dat een vergunde situatie niet in alle gevallen onverkort als referentie kan worden ingezet. Anderzijds dat een fout vastgestelde referentie bij een nieuw te nemen besluit moet worden betrokken.

Wil je meer weten over intern salderen of breder over de impact van het stikstofdossier? Neem dan contact op met een adviseur van Alfa of raadpleeg Alfa Stikstof nieuws. Onze dienstverlening op omgevingsadvies is uiteraard breder, zie Alfa Omgevingsadvies.

Bert Lowijs

Bert Lowijs

Senior adviseur omgevingsadvies

088 2533061 | blowijs@alfa.nl


Meer over Bert