Ik ben werkzaam als Specialist ruimtelijke ordening en milieu (ROM) binnen Alfa. Het stikstofdossier is mijn specialiteit.  Klanten door het woud aan regels op het gebied van het omgevingsrecht leiden is mijn passie.

Samen met de klant wordt de vraag goed doorgesproken. Vervolgens wordt de ‘ROM-strategie’ uitgestippeld: welke toestemmingen zijn nodig, op welke wijze kunnen deze worden verkregen en wat is daar voor nodig?

 


Recente artikelen van Bert

Geen natuurvergunningplicht: hoe zit het met rechtszekerheid?

Geen natuurvergunningplicht: hoe zit het met rechtszekerheid?

2 maart 2021

De provinciale beleidsregels over intern salderen zijn onverbindend, zo is geoordeeld. Het ministerie van LNV en de provincies hebben bevestigd op basis van dit oordeel te handelen.

Geen natuurvergunningplicht meer voor intern salderen

Geen natuurvergunningplicht meer voor intern salderen

29 januari 2021

Er geldt geen natuurvergunningplicht meer voor intern salderen, als er niet méér gevolgen zijn dan op grond van de referentie is toegestaan. Zo is op 20 januari 2021 geoordeeld.

Reactie op PAS-melding uitgesteld

Reactie op PAS-melding uitgesteld

4 augustus 2020

Begin juli hebben we je geïnformeerd over de mail die vanuit de overheid is gestuurd over de PAS-meldingen. Inmiddels is de termijn voor reactie verlengd tot 1 oktober 2020.

Aandachtspunten vanuit het stikstofdebat in de Tweede Kamer

Aandachtspunten vanuit het stikstofdebat in de Tweede Kamer

23 juni 2020

Eind april presenteerde minister Schouten de structurele aanpak stikstof, terwijl de adviescommissie Remkes haar eindrapport over de stikstofproblematiek nog niet had uitgebracht.

Structurele aanpak stikstofproblematiek

Structurele aanpak stikstofproblematiek

4 mei 2020

In de Kamerbrief van 24 april 2020 schetst minister Schouten de structurele aanpak van de stikstofproblematiek, bestaande uit 7 elementen.