Bert Lowijs

Bert Lowijs

Specialist Ruimtelijke Ordening en Milieu

Heb je vragen over vergunningen, bestemmingsplannen en het stikstofdossier? Dan ben je bij mij aan het juiste adres. Klanten door het woud aan regels op het gebied van omgevingsrecht leiden is mijn passie.  

 


Recente artikelen van Bert

Onzekerheid over emissiearme huisvesting in de melkveehouderij blijft bestaan

Onzekerheid over emissiearme huisvesting in de melkveehouderij blijft bestaan

15 april 2022

De onzekerheid over het toepassen van de Rav-systematiek bij natuurvergunningverlening blijft voortduren. Recent heeft een rechtbank weer een natuurvergunning vernietigd.

Situatie PAS-melders blijft zeer zorgelijk

Situatie PAS-melders blijft zeer zorgelijk

8 maart 2022

Recent heb ik een klant bijgestaan in een beroepsprocedure bij de rechtbank. De zaak handelde over het afwijzen van het verzoek tot handhaving vanwege een zogeheten PAS-melding.

Podcast: dichtbij omgevingsadvies

Podcast: dichtbij omgevingsadvies

16 februari 2022

Ga je binnenkort bouwen of verbouwen en heb je daarbij advies nodig over de aanvraag of vergunningen en of (on)mogelijkheden van bestemmingsplannen? Luister dan naar de podcast.

Zorgen over te benutten emissieruimte bij intern salderen

Zorgen over te benutten emissieruimte bij intern salderen

28 januari 2022

De zorgen bij PAS-melders zijn groot, ondanks een wettelijke regeling voor het legaliseren van PAS-meldingen. Nu wordt duidelijk dat de zorgen over de PAS-vergunning ook toenemen.

Wijziging regeling natuurbescherming en PAS-meldingen

Wijziging regeling natuurbescherming en PAS-meldingen

18 januari 2022

Op 13 januari 2022 is de gewijzigde Regeling natuurbescherming in werking getreden. Deze gewijzigde regeling bevat onder andere bepalingen over het legaliseren van PAS-meldingen.