Banner

Kostprijscalculatie voor de transportsector

26 januari 2024 | Door:  Carol de Wit

Het is elk jaar weer een ijkmoment voor de sector: de publicatie van de verwachte kostenstijgingen voor het wegtransport. Voor veel ondernemers is het rapport van onderzoeksbureau Panteia onderlegger om de tarieven voor het komend jaar op te baseren. Goede zaak om in je tariefstelling rekening te houden met prijsstijgingen op alle fronten. Maar vergeet één ding niet: de vermelde 3,8 tot 5,3 procent gaat om gemiddelden. En een gemiddelde ondernemer ben ik nog nooit tegen het lijf gelopen.

Natuurlijk zijn de Panteia-cijfers een prima indicatie. Maar omdat het gemiddelden per deelsector zijn, zeggen ze lang niet alles. Het wordt al een heel stuk inzichtelijker als je de cijfers die je uit je eigen TNL benchmark haalt ernaast zet. Die benchmark is precies zo in te richten als de Panteia-cijfers. Vergelijk die twee nu eens met elkaar en begin dan met de opbouw van je eigen kostprijs. Niet alleen met het oog op 2024, maar vooral verder.

Want: de energietransitie gaat er met name in de transportsector fors inhakken. Allereerst die CO2-beprijzing, die de Duitse collega’s vanaf 1 december van dit jaar al op een verdubbeling van de Maut komt te staan. De verplichting om volledig elektrisch te gaan is nog een grotere aanslag op je bedrijfskapitaal. Wachten tot het moment dat het niet anders kan en in één keer het hele wagenpark vernieuwen lijkt me geen kansrijke strategie. Je zult dus als ondernemer nu al moeten anticiperen op de toekomstige investeringen. En die nu al moeten verdisconteren in je kostprijs, als reservering.

Vertrekpunt bij onderhandelingen

Als je ook die kosten voor verder in beeld hebt, kun je pas een goede kostprijs vaststellen die je helpt om je toekomst veilig te stellen. En goed onderbouwd is die kostprijs ook een goed vertrekpunt voor je commercieel verkooptarief aan de onderhandelingstafel. Want transport gaat duurder worden, daar ontkomen we niet aan.

Wat is jouw kostprijs?

Het klinkt allemaal logisch, zoals ik het nu opschrijf. En toch kom ik nog steeds veel ondernemers tegen die hun kostprijs niet in beeld hebben. Laat staan geen idee hebben wat er in de komende jaren aan duurzaamheidsinvesteringen op hen af komt. Ik weet het, in deze branche Is vooral passie de brandstof waar veel ondernemers op rijden. Maar een futureproof strategie is het in deze tijden niet meer. Alleen al om die reden is het belangrijk een accountant te hebben die er bovenop zit. Die bekend is met de sector, de grote ontwikkelingen van de toekomst kan vertalen naar je eigen bedrijfsniveau en een echte sparringpartner is. Een accountant en adviseur als Alfa. Die graag met jou een keer gaat zitten als kickoff van een verantwoorde kostencalculatie. Maak gerust die vrijblijvende afspraak!

Carol de Wit

Carol de Wit

Sectormanager Transport en Logistiek

088 2531885 | caroldewit@alfa.nl


Meer over Carol