Ondersteuning bij perceelsregistratie en intekening landschapselementen & de Gecombineerde opgave 2023

20 maart 2023 | Door:  Klaas-Jan Janse

Vanaf 2023 meld je je voor het eerst aan voor de regelingen waaraan je wilt deelnemen. Dat doe je in 2023 nog in de Gecombineerde opgave. In het "nieuwe" GLB wordt een nieuwe landschapskaart in gebruik genomen. Dit is een registratie van landschapselementen op of direct grenzend aan agrarisch areaal. Concreet betekent dit dat je in Mijn percelen ook alle sloten, bufferstroken en andere landschapselementen kan intekenen.

De huidige betalingsrechten zijn vervallen per 2023. Je ontvangt nu een basispremie op elke subsidiabele hectare die je in gebruik hebt, inclusief landschapselementen zoals sloten. Daarvoor moet je aan bepaalde voorwaarden, de zogenaamde conditionaliteiten, voldoen. Bovenop de basispremie kun je een extra vergoeding ontvangen door te kiezen uit een lijst van ruim 20 eco­activiteiten, die bijdragen aan de duurzaamheidsdoelen.

Om de basispremie in het nieuwe GLB te ontvangen, moet je voldoen aan de conditionaliteiten. Dat zijn normen en eisen die volgen uit verschillende wetgeving. Daaronder vallen o.a. bufferstroken langs waterlopen. In het nieuwe GLB komen de bufferstroken, dus als instapeis terug. Daarnaast worden sloten/water subsidiabel en is het dus noodzakelijk dat deze juist worden ingetekend.

Alle veranderingen brengen met zich mee dat dit naar verwachting veel tijd gaat kosten om alles op de juiste wijze in te tekenen en te registreren. Om je hierbij te ondersteunen zoals je gewend bent, bieden wij je de mogelijkheid om tegen gereduceerd tarief van €150,-- ­ de primaire gegevens  in te vullen met de begeleiding en ondersteuning vanuit Alfa Accountants en Adviseurs. Hiervoor dien je jouw eigen laptop mee te brengen en jouw inloggegevens voor mijn.rvo.nl en kun je gebruik maken van ons  WiFi netwerk op de Alfa kantoren. Kom a.u.b. echt op tijd in verband met het opstarten van de laptop en het inloggen bij RVO.

Tijdens de bijeenkomst willen wij je ondersteunen en begeleiden met het intekenen van de percelen, sloten, bufferstroken en eventuele landschapselementen. Als de tijd het toelaat kunnen we starten met het invullen van de gecombineerde opgave 2023. Samen met jou maken wij er weer graag een interactieve en nuttige ochtend/avond van. Een ochtend/avond waarin wij je verder wegwijs willen maken in het nieuwe GLB.
 

Data en locaties

Maandag 20 maart 2023
09.45 uur - 12.30 uur met aansluitend lunch
19.15 uur - 22.00 uur met aanlsuitend borrel
Alfa Accountants en Adviseurs Bleiswijk
Hoekeindseweg 39 
088 2531850 
 
Dinsdag 21 maart 2023
09.45 uur - 12.30 uur met aansluitend lunch
19.15 uur - 22.00 uur met aanlsuitend borrel
Alfa Accountants en Adviseurs IJsselstein
Boerhaaveweg 17
088 2532900
 
 

Programma

Ontvangst: kwartier voor aanvang
Opening: Welkomstwoord
Inleiding: Korte toelichtng GLB door Klaas Jan Janse en Arjan de Jong
Hoofdprogramma: Zelf (maar met begeleiding en assistentie) invullen van de perceelregistratie, intekenen van sloten, bufferstroken en aandachtspunten Gecombineerde opgave 2023
Afsluiting: lunch of borrel en informeel napraten
 
 

Begeleiders

Klaas-Jan Janse
Arjan de Jong
Simone van der Linden
Tom Reijneveld
Koos van Eck
Jochem Lekkerkerker
 
 

Aanmelden

Wil je deze bijeenkomst bijwonen? In verband met de organisatie vragen wij je uiterlijk 6 maart 2023 voor de bijeenkomst aan te melden via onderstaande aanmeldbutton. 
Let op: De kosten voor deze bijeenkomst bedragen 150,­ en vergeet jouw eigen laptop en inloggegevens mijn.rvo.nl niet. 
 
Nb. bij overschrijving, ca 15 deelnemers per bijeenkomst, zal het moment van aanmelden bepalend zijn voor deelname. Er zullen dan op een later tijdstip nog mogelijkheden worden aangeboden voor de nog in te plannen bijeenkomsten.
 
Meld je hier aan
 
Klaas-Jan Janse

Klaas-Jan Janse

Bedrijfskundig adviseur

088 2531202 | kjanse@alfa.nl


Meer over Klaas-Jan