Jochem Lekkerkerker

Jochem Lekkerkerker

Bedrijfskundig adviseur


Recente artikelen van Jochem

Hoe gaat het nieuwe GLB in 2023 eruitzien?

Hoe gaat het nieuwe GLB in 2023 eruitzien?

15 juli 2020

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit gaat met diverse partijen een Nationaal Strategisch Plan schrijven, om de Nederlandse invulling van het GLB uit te werken.

Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3)

Subsidies Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP 3)

27 mei 2019

De Provincie Utrecht heeft vanaf 27 mei een viertal subsidieregelingen opengesteld welke gericht zijn op innovatie en verduurzaming van de landbouw. Met deze openstelling beoogt de provincie een leefbaar, kwalitatief en concurrerend platteland.