Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

In de dagelijkse praktijk komt er veel op u af wat betreft wet- en regelgeving. Deze regelgeving is vaak zeer uitgebreid en diepgaand. Om samen tot de juiste oplossingen te komen hebben betrokkenheid, deskundigheid en een praktische insteek mijn prioriteit.


Recente artikelen van Arjan

Akkoord hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Akkoord hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

2 november 2020

Op 21 oktober jl. hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het GLB. Het 'boereninkomen' is geborgd met daar bovenop een mogelijke vergoeding

Controleer uw gegevens voor de toekenning van fosfaatrechten

12 augustus 2016

Op 2 juli 2015 is er door de staatssecretaris van Landbouw aangekondigd dat er zeer waarschijnlijk fosfaatrechten ingevoerd gaan worden per 1 januari 2017. Dit geldt voor bedrijven met melkvee en jongvee voor melkvee.

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

4 mei 2020

Veel bedrijven in Nederland moeten verplicht investeren of hebben reeds in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd. Via een informatieplicht wil de overheid grip krijgen.

Je bedrijfsvoering optimaliseren met de KringloopWijzer

Je bedrijfsvoering optimaliseren met de KringloopWijzer

27 januari 2020

In dit artikel vind je een samenvatting van de mogelijkheden van de KringloopWijzer en waar je rekening mee mag en moet houden in de komende periode. Lees verder.

Korting bij overdracht fosfaatrechten verdubbeld

Korting bij overdracht fosfaatrechten verdubbeld

3 juni 2019

De fosfaatproductie ligt in het eerste kwartaal van 2019 onder de sectorale fosfaatplafonds, zoals blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS. Echter op dit moment zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer mogen zijn dan 84,9 miljoen kilo, zijnde het sectorplafond melkvee. Daarom wordt het afromingspercentage bij overgang van fosfaatrechten tijdelijk verdubbeld.