Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

In de dagelijkse praktijk komt er veel op u af wat betreft wet- en regelgeving. Deze regelgeving is vaak zeer uitgebreid en diepgaand. Om samen tot de juiste oplossingen te komen hebben betrokkenheid, deskundigheid en een praktische insteek mijn prioriteit.


Recente artikelen van Arjan

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

8 februari 2021

Bedrijven die meer dan 50.000 kWh stroom en/of 25.000 m3 aardgas verbruiken moeten vanaf 2019 iedere 4 jaar melden welke maatregelen op het gebied van energiebesparing zijn genomen.

Opgegeven mestvoorraden niet altijd leidend bij gebruiksnormencontrole

Opgegeven mestvoorraden niet altijd leidend bij gebruiksnormencontrole

27 januari 2021

Uiterlijk 31 januari moeten de mestvoorraden bij RVO opgegeven worden. Bij een gebruiksnormencontrole rekent RVO niet altijd met de gegevens die met de AGL zijn opgegeven.

Akkoord hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

Akkoord hervorming Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB)

2 november 2020

Op 21 oktober jl. hebben de Europese ministers van Landbouw een akkoord bereikt over de hervorming van het GLB. Het 'boereninkomen' is geborgd met daar bovenop een mogelijke vergoeding

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

Heb je de energiebesparingsplicht al gemeld?

4 mei 2020

Veel bedrijven in Nederland moeten verplicht investeren of hebben reeds in energiebesparende maatregelen geïnvesteerd. Via een informatieplicht wil de overheid grip krijgen.

Je bedrijfsvoering optimaliseren met de KringloopWijzer

Je bedrijfsvoering optimaliseren met de KringloopWijzer

27 januari 2020

In dit artikel vind je een samenvatting van de mogelijkheden van de KringloopWijzer en waar je rekening mee mag en moet houden in de komende periode. Lees verder.