Arjan de Jong

Arjan de Jong

Klantbeheerder

In de dagelijkse praktijk komt er veel op u af wat betreft wet- en regelgeving. Deze regelgeving is vaak zeer uitgebreid en diepgaand. Om samen tot de juiste oplossingen te komen hebben betrokkenheid, deskundigheid en een praktische insteek mijn prioriteit.


Recente artikelen van Arjan

Korting bij overdracht fosfaatrechten verdubbeld

Korting bij overdracht fosfaatrechten verdubbeld

3 juni 2019

De fosfaatproductie ligt in het eerste kwartaal van 2019 onder de sectorale fosfaatplafonds, zoals blijkt uit de kwartaalrapportage van CBS. Echter op dit moment zijn er 85,3 miljoen kilo fosfaatrechten aan de melkveehouderij uitgegeven, terwijl dit er niet meer mogen zijn dan 84,9 miljoen kilo, zijnde het sectorplafond melkvee. Daarom wordt het afromingspercentage bij overgang van fosfaatrechten tijdelijk verdubbeld.

Controleer uw gegevens voor de toekenning van fosfaatrechten

12 augustus 2016

Op 2 juli 2015 is er door de staatssecretaris van Landbouw aangekondigd dat er zeer waarschijnlijk fosfaatrechten ingevoerd gaan worden per 1 januari 2017. Dit geldt voor bedrijven met melkvee en jongvee voor melkvee.